BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówka Barbara
Tytuł
Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1)
The EU Assistance Programmes Available for Local Governments in Poland in Pre-accession Period (Part 1)
Źródło
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2001, nr 1, s. 119-138
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse lokalne, Rozwój regionalny, Pomoc regionalna UE, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Local government, Local finance, Regional development, EU regional aid, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA), Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Abstrakt
Przedstawiono klasyfikację pomocy ekonomicznej, motywy dawcy i biorcy. Zamieszczono genezę pomocy zagranicznej dla Polski, ewolucję programów pomocowych i informację na jakie fundusze z Unii Europejskiej Polska może jeszcze liczyć. Najwięcej miejsca poświęcono PHARE.

The classification of economic assistance is presented as well as models of a donor and a taker. The paper discusses the origin of foreign assistance for Poland, the evolution of assistance programmes. It also includes information about the EU funds that can be granted to Poland. PHARE is under particular scrutiny in the publication.(MN)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-149X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu