BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałuża Monika
Tytuł
Psychologiczne uwarunkowania użytkowania systemu parkingów przesiadkowych "Park and Ride" w Krakowie
Psychological Conditions of Park and Ride System in Cracow
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 13), 1996, z. 47, s. 83-95
Słowa kluczowe
Polityka przestrzenna, Polityka transportowa, System komunikacyjny, Komunikacja w systemie Park and Ride, Potrzeby komunikacyjne, Motywacje, Psychosocjologia, Badania ankietowe
Spatial policy, Transport policy, Communication system, Communication in Park-and-Ride system, Communication needs, Motivation, Psychosociology, Questionnaire survey
Uwagi
summ., streszcz., Zsfg.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
System Park and Ride w dowolnym tłumaczeniu oznacza "parkuj i jedź komunikacją zbiorową". W opracowaniu skrótowo przedstawiono psychologiczne uwarunkowania systemu parkingów przesiadkowych Park and Ride w Krakowie oraz wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych. Autorka podjęła próbę wskazania czynników motywacyjnych i mechanizmów postępowania użytkowników tego rodzju parkingów oraz wysunęła propozycje działań promujących system Park and Ride.

The psychological conditions of Park and Ride system in Cracow, the results and some conclusions of survey are briefly presented in the paper. An attempt to point any motives and mechanizm of the parking users behaviour and some proposals of activities to popularize Park and Ride system are drawn. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu