BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makarski Sylwester, Kuźniar Wiesława
Tytuł
Handel detaliczny w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
The Retail Trade in Poland Against a Background of European Union Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (3), 2005, nr 29, s. 9-18, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Rozwój handlu, Konkurencyjność handlowa, Przedsiębiorstwo handlowe
Retail trade, Trade development, Trade competitiveness, Commercial enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł omawia stan handlu detalicznego w Polsce i perspektywy jego rozwoju na tle przeobrażeń w krajach Unii Europejskiej. Charakterystycznym procesem zachodzącym w handlu krajów UE jest koncentracja i globalizacja handlu. Autorzy przedstawiają wybrane wskaźniki stopnia koncentracji handlu, które wskazują na duży dystans pomiędzy siecią handlową w Polsce i w krajach Europy Zachodniej.

The article shows the specific of ratail trade in Poland on background the country of European Union. It based on selected index of the degree of concentration trade, which show on large distance among Polish ane European Union countries. The theory of evolutionary development of retail trade permits on ascertainment that the process of concentration of Polish trade will be systematically increase. It is a large threast for small polish shops, proceeded, what state large threat for small Polish shops. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziesiąta odsłona. 50 największych firm handlowych w Polsce w 2003 r. „Handel" 2004, nr 11, s. 8-10.
 2. Grzybek M., W. Kuźniar, Handel detaliczny żywnością w woj. podkarpackim wobec integracji z Unią Europejską [w:] Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, t. l, Wrocław 2004.
 3. Handel po europejsku. „Handel" 2004, nr 13, s. 8.
 4. Kłosiewicz U., M. Strużycki, Europejskie prawidłowości rozwoju handlu w Polsce. „Handel Wewnętrzny" 1997, nr l, s 14.
 5. Mikusińska-Ozdobińska B., Globalna koncentracja. „Handel" 2002, nr l, s 16.
 6. Misiąg R, Globalny standard działań rynkowych. „Handel Wewnętrzny" 1998, nr 6, s. 2.
 7. Natowski W., Rozdrobniony rynek. „Supermarket" 2004, nr 2-3, s. 16-17.
 8. Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna. Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 267-268.
 9. Pokorska B., E. Maleszyk, Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym. PWE, Warszawa 2002, s. 18.
 10. Rakowski J., Rodzimy handel a samorząd lokalny. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 2, s. 38.
 11. Sławińska M., Procesy globalizacji a strategie internacjonalizacji w handlu detalicznym. „Marketing i Rynek" 2001, nr 4.
 12. Sławińska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym. PWE, Warszawa 2002, s. 9.
 13. Szromnik A., Dylematy zmian strukturalnych w handlu w Polsce na przełomie wieków. „Handel Wewnętrzny" 2001, nr 2, s. 23-24.
 14. Weiss M., Niezmienne zmiany. „Handel" 2004, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu