BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Stanisław
Tytuł
Spożycie żywności i samozaopatrzenie w żywność wśród ludności rolniczej
Food Consumption by Rural Population and their Own Supply with Food
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 3, s. 196-202, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Wydatki gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja żywności
Budgets of households, Household expenditures, Households, Food consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem spożycia żywności w gospodarstwach rolników przedstawiono na tle innych grup gospodarstw domowych. Do analizy wykorzystano badania budżetów gospodarstw domowych prowadzone przez GUS i wyniki rachunkowości rolnej IERiGŻ w Warszawie. W latach 1990-2000 zmalały dochody ludności, zwłaszcza rolniczej oraz wydatki na żywność. Mimo to jakość odżywiania ludności rolniczej odpowiada normom, za wyjątkiem białka, zwłaszcza roślinnego, którego spożycie jest zbyt niskie. Mały udział w racjach żywnościowych mają owoce i ryby. (oryg. streszcz.)

The issue of the food consumption in farmers' families in comparison to other household groups is analysed. The analysis of household incomes is based on the data collected from the Statistical Year Book and the farm accountancy data by Institute of Agricultural Economics and Food Economy in Warsaw. In 1990-2000 not only did decrease people incomes, but also spending on foodstuff Even though, the quality of food being used is consistent with norms, with only one exception the protein, which intake was too law. In addition, fruit and fish consumption was also at the low level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Roczniki Statystyczne RP. GUS (1991,1998,2001), Warszawa.
  2. Roczniki Statystyczne Rolnictwa. GUS (1998), Warszawa.
  3. Świetlik K. (2003): Popyt na żywność w 2002 roku. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 4.
  4. Urban S., Szlachta K. (2000): Ekonomika i organizacja handlu żywnością. Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
  5. Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych (1999 i 2001). IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu