BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puchalska Katarzyna
Tytuł
Ocena konkurencyjności eksporterów żywności na obszarze Podkarpacia na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przetwórczych
An Estimation of Competitiveness of the Food Exporters in Podkarpacie Region on Example the Chosen Manufacturing Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (3), 2005, nr 29, s. 58-67, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Handel zagraniczny, Konkurencja rynkowa, Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Agrobusiness, Foreign trade, Market competition, International competitiveness, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dla eksporterów konkurencyjność jest ważnym elementem działalności operacyjnej oraz wyznacznikiem strategii ich działania. Jednym z głównych problemów analizowanych przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego województwa podkarpackiego jest nie tylko skala eksportu, ale także ich konkurencyjność. Autorka podkreśla, że do 2000 r. występuje wyraźna tendencja wzrostu stopy eksportu, ale nadal nie przekracza ona 20%, co budzi wątpliwość, czy w najbliższych latach analizowane podmioty będą w stanie utrzymać się na rynku międzynarodowym.

The importance of the competition and the competitiveness raise with the deeping process of internationalization and globalisation in the world. At the same time, the competition and the competitiveness has a great meaning for the firms, companies, branches and industries. Moreover, for exporters the competitiveness is important part of the operating activity and constitute a valuable indicator of strategy for theirs activity. One of the main problems in analysing companies of the food industry is not only the scale of export but also theirs competitiveness. By the year of 2000 there had been a distinct tendency of foot export but still not surpass 20%, which may arouse doubt if the analysing companies will be able to compete with the other one's on the modern and demanding international market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M., Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1999, nr 2-3, s. 3.
  2. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001, s. 616.
  3. Baścik K., Problemy konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską. „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie. Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych 2001, nr 558, s. 77-78.
  4. Budnikowski K., Ekonomika Handlu Zagranicznego. Krakowska Szkoła Wyższa im. A. F. Modrzewskiego. Kraków 2003, s. 12, 13.
  5. Jaworska M., A. Witczak, Konkurencyjność polskiej wieprzowiny na rynku Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego t. XII, wyd. SGGW, Warszawa 2004, s. 170.
  6. Makarski S., Przedsiębiorczość w agrobiznesie, PAN, IRWIR, Warszawa 2000, s. 260.
  7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2001: Roczniki Branżowe GUS, Warszawa, s. 237.
  8. Urban R., Przemysł żywnościowy w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. „Przemysł Spożywczy" 2000, nr 6, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu