BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurowski Ryszrd
Tytuł
Organizacyjno-metodyczne problemy badań archeologicznych związanych z budową autostrad
Organizational and Methodological Problems of Archeological Research Connected with Motorway Construction
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 14), 1996, z. 48, s. 89-99
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Projektowanie dróg, Autostrady, Ochrona zabytków
Spatial planning, Road design, Motorway, Conservation
Uwagi
summ., streszcz., Zsfg.
Abstrakt
Według szacowania statystycznego w kolizji z planowanymi trasami budowy autostrad znajduje się od 4.700 do 8.750 stanowisk archeologicznych. Ich zbadanie będzie zatem największym problemem przed jakim stanęła do tej pory polska archeologia. Wcześniejsze doświadczenia zebrane przy budowie np. zbiorników wodnych, kopalń czy rurociągów pomogły w opracowaniu i sprawdzeniu metod archeologicznych prac ratowniczych. Jeżeli, w odniesieniu do autostrady, powstanie bilans celów poznawczych, możliwości organizacyjno-kadrowych i przewidywanych środków finansowych, może okazać się, że w tym przypadku metody te będą wymagały dalszych zabiegów dostosowawania zakresu i sposobu prowadzenia badań.

In the next 15-20 years in Poland is indended to be built 2,5 thousands kilometers of motorways. According to statistical estimation their planned routes infringe about 4.700 to 8.750 archeological stations. Their research is the biggest problem polish archeology ever stands face to face. Some methods of archeological rescue works were worked out and verified basing on the experiences collected during research connected with building of water reservoirs, miners, pipelines, etc. Refering to the motorways if we compare organizational and personal possibilities and predicted finances, it occures that the methods demand addtional adaptation endouvours. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu