BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoplak Grażyna
Tytuł
Ciekawostki archeologiczne związane z budową autostrady we Francji
Archeological Curiosities Connected with Construction of Matorways in France
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 14), 1996, z. 48, s. 159-167
Słowa kluczowe
Projektowanie dróg, Autostrady, Archeologia, Ochrona zabytków, Rekonstrukcja historycznych obiektów
Road design, Motorway, Archaeology, Conservation, Reconstruction of historic object
Uwagi
summ., streszcz., Zsfg.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
W ostatnim 30-leciu nastąpił we Francji intensywny rozwój sieci autostrad płatnych. Ich budowę i eksploatację rząd francuski powierzył konsecjonowanym spółkom autostradowym, stawiając jednocześnie wysokie wymagania, zarówno pod względem technicznym realizacji jak i pod kątem ochrony środowiska i dóbr kultury. W efekcie tych wymagań kultura i historia Francji wzbogaciła się o fakty sprzed kilkdziesięciu tysięcy lat wstecz. Zamierzeniem autorki, było przedstawienie sposobu postępowania w miejscu realizacji nowych projektów autostrad i stanowiska jakie w tej realizacji pełnią badania archeologiczne.

France belong to these European countries where the development of the modern network of toll motorway have happened in the last 30 years. French government charged concesionaire motorway companies with the task of construction and operation. The very high demands were stood both under technical conditions of their realization and under protection of natural environment and cultural values as well. The effect of these demands are enlargement of French history and culture on tens thousands years backwards. The procedure while realization of new motorway investment and a place of archeological research while this realization are presented in the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu