BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszkiewicz Robert
Tytuł
Ochrona dóbr kultury w procesie inwestycyjnym - zagadnienia prawne : Tezy referatu
Protection of the Culture Property in the Investment Process - Law Issues : The Thesis of Paper
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 14), 1996, z. 48, s. 169-171
Słowa kluczowe
Prawo budowlane, Ochrona zabytków
Building Code, Conservation
Abstrakt
Autor przedstawił źródła prawa budowlanego dotyczące m.in. ochrony dóbr kultury i ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich. Zinterpretował pojęcia dobro kultury, zabytek i formy ochrony zabytków według ustawy o ochronie dóbr kultury, przepisów zagospodarowania przetrzennego i według przepisów o ochronie przyrody. Na koniec omówił stosunek procesów inwestycyjnych, a ochrona zabytków i kierunki zmian w obowiązującym prawie.

The paper presents sources of building law of building law connected to protection of the culture property and natural environment protection, spatial planning and permits related to conservation. The author interpretated a concept of cultural heritage and forms of cultural heritage preservation according to cultural heritage preservation act, spatial planning rules and ecological policy. Next the author discusses investment processes in relation to cultural heritage preservation and directions of changes in binding statue. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu