BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska Małgorzata
Tytuł
Konkurencyjność regionów w ocenie regionalistów
Competitiveness of Regions in Regionalists Opinions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (17), 2001, nr 885, s. 9-18, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Aspekty makro- i mikroekonomiczne
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Konkurencyjność regionów, Rozwój regionalny, Przegląd literatury
Regional policy, Regions competitiveness, Regional development, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Za główne metody konkurencji regionalnej uważa się przyspieszenie i podniesienie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego danego regionu. Jest to także miernik skuteczności i efektywności działania wszelkich lokalnych i regionalnych struktur. Autorka posługując się analizą piśmiennictwa ekonomicznego przedstawiła kilka definicji konkurencyjności regionalnej i na ich podstawie prezentuje główne trendy jej rozwoju.

Considering the complexity of competitiveness notion, there is not a synonymous definition of that term. This article introduces different approach to a subject of competitiveness and presents difinitions of a region competitiveness which are reported by regionalists. The article also shows that it is a term of a broad substantial range what let us conclude that to study and estimate the competitiveness one should put into practice extensive tools of measurement illustrating its diverse aspects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Broszkiewicz R.: Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Dolnego Śląska. Referat wygłoszony na konferencji AE w Katowicach nt.: "Zróżnicowanie poziomu rozwoju i konkurencyjności regionów Polski Południowej". Ustroń 4-5 grudnia 1997 r. (maszynopis).
 2. Chmielewski R., Trojanek M.: Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast). W: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania. Cz. 2. Red. R. Domański. "Biuletyn KPZK PAN" 1999 z. 187.
 3. Economic Survey on Europe. United Nations Economic Commision for Europe. Genewa.
 4. Europe Competing in the Global Economy. "Reports of the Competitiveness Advisory Group. European Communities" 1997.
 5. Garelli S.: Przypowieść o dwóch gospodarkach. "Puls Biznesu" 1998 nr 19. Dodatek "Menedżer Doskonały".
 6. Gorzelak G.: Przemiany polskiej przestrzeni. W: Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, wrzesień 1997.
 7. Harald L.: Warunki i wymagania regionalnej polityki gospodarczej. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. T. II. Red. S. Dolata. Opole: Uniwersytet Opolski 1998.
 8. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Gdańsk 1991.
 9. Klamut M., Passella E.: Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Wrocław: AE 1999.
 10. Konkurencyjność regionu Polski Północnej. Elbląg - Rotterdam: Holenderski Instytut Ekonomiczny, grudzień 1997.
 11. Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R.: Słownik rozwoju regionalnego. Warszawa: PARR 1998.
 12. Lubiński M.: Konkurencyjność gospodarki: pojęcie i sposób mierzenia. W: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy. "IRiSS Raporty - Studia nad konkurencyjnością" 1995 nr 35.
 13. Markowski T., Kot J., Stawasz D., Stawasz E.: Regionalne systemy innowacji jako podstawa budowania konkurencyjności polskich regionów. "Samorząd Terytorialny" 1998 nr 6.
 14. Markowski T., Marszał T.: Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej. "Biuletyn KPZK PAN" 1998 z. 180.
 15. Markowski T.: Realizacja polityki regionalnej przez wzrost konkurencyjności regionów. Referat na konferencji: "Polityka regionalna w Polsce. Cele, procedury, instytucje". Warszawa 24-25.09.1998 r.
 16. New Location Factors for Mobile Investment in Europe. Commission of the European Communities. "Regional Development Studies" 1993 nr 6.
 17. Regional Competitiveness and Skills. Paris: OECD 1997.
 18. Szlachta J.: Regionalny wymiar konkurencyjności gospodarki. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1996 z. 3.
 19. The Competitiveness of European Industry European Communities 1997.
 20. The Word Competitiveness Report. World Economic Forum. Lausanne.
 21. Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów. Warszawa: Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, czerwiec 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu