BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jadach Halina Maria
Tytuł
Zasada subsydiarności w polityce regionalnej Unii Europejskiej
The Subsidiarity Principle in the Regional Policy of the European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (17), 2001, nr 885, s. 42-47, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Aspekty makro- i mikroekonomiczne
Słowa kluczowe
Zasada subsydiarności, Polityka regionalna, Stowarzyszenie Polski z WE, Samorząd terytorialny
Principle of subsidiarity, Regional policy, Poland's Association with the EC, Local government
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autorka przedstawiła kształtowanie się zasady subsydiarności w polityce regionalnej Unii Europejskiej. We wszystkich państwach europejskich zasada ta stała się podstawą tworzenia i rozwoju samorządności. Chroni ona przed nadmierną ingerencją władz Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemów regionalnych. Autorka sugeruje, że Polska będzie musiała wprowadzić tą zasadę po wejściu do Unii Europejskiej.

The subsidiarity principle is one of the most important regional policies of European Union. The practical interpretation is very difficul. It also arises many contronersies. However it should not be deprined of its importance because it acts as a kind of a protection from excessive impact of the European Authorities on solving regional problems that would restrict the initiative of the local government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Albanese F.: Proces decentralizacji administracyjnej widziany z perspektywy RE. Dokument przedstawiony na konferencji "Polska w Europie XXI wieku: perspektywy regionalne i trans- graniczne", Warszawa, 5-6 czerwiec 1995.
  2. Ciamaga L.: Polityka regionalna. W: Unia Europejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1988.
  3. Gaziński B.: Unia Europejska, wczoraj - dziś - jutro. Olsztyn: Fundacja im. M. Oczapińskiego 1998.
  4. Izbebski H.: Historia administracji. Warszawa: Liber 1997.
  5. Kukliński A.: Europejski kontekst przekształceń polskiej przestrzeni. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu OT-153, czerwiec 1995 - Dział Analiz i Dokumentacji Europejskiej "Europa Regionów a Europa Ojczyzn", rozdz. IV.
  6. Pancer-Cybulska E.: Uwarunkowania samorządności lokalnej i regionalnej w Polsce w aspekcie kreowania i wzrostu konkurencyjności. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Wrocław: AE 1999.
  7. Polskie przedsiębiorstwa a Jednolity Rynek Unii Europejskiej - Korzyści i koszty. Opracowanie źródłowe, Komitet Integracji Europejskiej, Biblioteka Europejska nr 14, Warszawa, listopad 1997, Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych NOBE, Łódź - Warszawa, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Uniwersytet Gdański, Instytut Europejski w Łodzi.
  8. Rościszewski M.: Czy polska racja stanu związana jest bardziej z wizją Europy Regionów czy też Europą Ojczyzn? Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu OT-153, czerwiec 1995 r. - Dział Analiz i Dokumentacji Europejskiej, Europa Regionów a Europa Ojczyzn, rozdz. I.
  9. Schnapp F.E.: Samorząd jako element polityki porządku państwowego. "Samorząd Terytorialny" 1991 nr 7-8.
  10. Zielińska-Głębocka A.: Zasada subsydiarności a samorządność terytorialna w Unii Europejskiej. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu