BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Andrzej (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia
Criteria of Choosing a Production Technique in Circumstances of Widespread Unemployment
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1999, nr 1, s. 59-73
Słowa kluczowe
Kapitałochłonność produkcji, Racjonalność zatrudnienia, Wydajność pracy, Bezrobocie, Materiały konferencyjne
Capital consumption of production, Rationalisation of employment, Labour efficiency, Unemployment, Conference materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dążenie do racjonalnego zatrudnienia staje się jednym z podstawowych zadań, które pojawiają się przed polityką gospodarczą państw odbudowujących gospodarkę rynkową. Zadanie to może być realizowane różnymi sposobami przy założeniu, że fundusz inwestycyjny jest wyznaczony przez obiektywne możliwości gospodarcze kraju i ustalona została struktura przyrostu dochodu narodowego, tempo wzrostu zatrudnienia, a więc i proces likwidacji istniejących rezerw siły roboczej uzależniony jest od poziomu kapitałochłonności przyjętych technik produkcji. W artykule autor rozpatruje podstawowe argumenty za i przeciw stosowaniu bardziej lub mniej kapitałochłonnych technik produkcji i próbuje ustalić długookresowe efekty proponowanych rozwiązań.

Selection of generated technique of production at the level of national economy, contributes to balancing available labour resources with investment funds. Techniques, which are more capital consuming, permit to maximise economic surplus which in a short period of time is obtained at the cost of an unemployment increase, whereas during a long period of the time the economic surplus makes the investment fund stronger, which stimulates an economic growth and advances the process of unemployment reduction. The second approach basing on lowering the capital-consuming techniques of production, causes an employment increase on the one hand but a decrease of work efficiency an the other hand. The choice of higher or lower consumption of capital is actually neither a choice of "better" nor "worse" production techniques. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu