BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyczkowski Mirosław
Tytuł
Metoda wartości uzyskanej jako źródło wiedzy na potrzeby zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi
The Earned Value Method as a Source of Knowledge for it Project Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1064, s. 47-57, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie informacją, Metoda wartości uzyskanej, Przegląd literatury, Gromadzenie wiedzy
Information Technology (IT), Knowledge management, Information management, Earned value method, Literature review, Knowledge acquisition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono współczesne przedsięwzięcia informacyjne oraz omówiono znaczenie metody wartości uzyskanej w zarządzaniu tymi przedsięwzięciami. Na koniec zaprezentowano metodę wartości uzyskanej jako źródło wiedzy projektowej.

The article presents possibilities of application of the Earned Value (EV) method as a source of knowledge for IT project management. In the first part the author briefly characterizes the most important attributes of contemporary IT projects. The next section contains the description of EVA/EVM concept and its application in IT project management. In the third part the author explains the idea of implementation EVA/EVM system as a tool of knowledge acquisition and management in IT projects. The finally section contains few conclusions - the most important is that the EV method can be one of the fundamentals of knowledge based project management (KBPM) concept.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Guide of the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide 2000 Edition, Project Management Institute Standards Committee, Newtown Square, Pennsylvania 2000.
 2. Christensen D.S., The Costs and Benefits of the Earned Value Management Process, "Acquisition Review Quarterly", 1998 vol. 5, Fall, http://www.suu.edu/faculty/christensend/cbaevms.pdf.
 3. Czarnacka-Chrobot B., Z najnowszych "Kronik Chaosu" Standish Group, czyli czy uczymy się na błędach? [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2004, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, WNT, Warszawa 2004.
 4. Dyczkowski M., Metoda wartości uzyskanej (earned value) jako narządzie racjonalizacji zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, t.I, WNT, Warszawa 2002.
 5. Dyczkowski M., Zintegrowane zarządzanie dynamicznymi przedsięwzięciami informatycznymi za pomocą metody wartości uzyskanej (earned value), [w:] Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Organizacji i Zarządzania, Zielona Góra 2002.
 6. Dyczkowski M., Nowe paradygmaty zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi, [w:] Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce, red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz, seria: Badania Systemowe, t. 31, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002.
 7. Dyczkowski M., Nowe podejście do zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 955, AE, Wrocław 2002.
 8. Dyczkowski M., Application of Earned Value in IT Project Management, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2002, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, AE, Katowice 2002.
 9. Dyczkowski M., Zastosowanie metody Earned Value w zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, [w:] Nowe podejścia do zarządzania, red. M. Przybyła, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 957 AE, Wrocław 2002.
 10. Dyczkowski M., Wytyczne implementacji metody wartości uzyskanej w zarządzaniu przedsięwzięciami informacyjnymi, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 986 AE, Wrocław 2003.
 11. Dyczkowski M., Przedsięwzięcia informacyjne jako inwestycje wiedzy, [w:] Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, red. J. Kisielnicki, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2004.
 12. Fleming Q.W., Koppelman J.M., Earned Value Project Management, Project Management Institute, Upper Darby 2000.
 13. Fleming Q.W., Koppelman J.M., Earned Value Management: An Introduction, [w:] Project Management for Business Professionals, John Wiley & Sons, New York 2001.
 14. Fleming Q.W., Koppelman J.M., Earned Value for the Masses: A Practical Approach, "PM Network", May 2001.
 15. Kezsbom D.S., Edward K.A., The New Dynamic Project Management. Winning Through the Competitive Advantage, John Wiley & Sons, New York 2001.
 16. Lientz B.P., Rea K.P., Project Management for the 21" Century, Academic Press, San Diego 2002.
 17. Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
 18. Wake S., Earned Value Booklet, Steve Wake Projects Ltd., London 1998.
 19. Zarządzanie -wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Monografie i opracowania nr 4, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu