BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczydłowska Joanna
Tytuł
Zarządzanie wiedzą - dylematy psychologiczne
Knowledge Management - Psychological Dilemmas
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1064, s. 170-179, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Psychologia jednostki, Kapitał intelektualny, Przegląd literatury
Knowledge management, Individual psychology, Intellectual capital, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja psychologicznej refleksji nad problematyką zarządzania wiedzą oraz wskazanie dylematów, które pojawiają się jeśli przyjmie się psychologiczną perspektywę w opisie tego zagadnienia.

The research of the knowledge management process and its importance for the development of business companies and other institutions is the area where psychology is becoming a partner of the management science. The analysis of the most essential concepts for knowledge management such as knowledge, intelligence, the process of study, aspiration and motivation can prove this point. The aim of this research is to present the psychological reflection on knowledge management к well as pointing out the dilemmas which can appear when adapt psychological perspective of this issue. The report presents the synthesis of the psychological output in the field of the cognition process research especially thinking, reasoning and problem solving. The postulate of avoiding using the concept "knowledge" as well as its using instead of the concept "information" has been motivated. The necessity of taking into the consideration of employees' psychological restrictions in the field of generating, processing and knowledge transfer. Results from the level of their intelligence and personality has been pointed. The need of linking knowledge management and organizational stress prevention has been emphasized.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. Biela A., Stres w pracy zawodowej: wybrane zagadnienia, KUL, Lublin 1990.
 3. Czapla A., Organizacyjna relacja wiedzy i władzy, [w:] Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, red. W.M. Grudzewski, J. Merski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004.
 4. Dolińska M., Zarządzanie wiedzą w uczącej się organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2000 nr 4.
 5. Glińska-Newis, Twórcze rozwiązywanie problemów jako norma organizacyjna, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 9.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Systemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy, "Kwartalnik Naukowy Prometeusz" 2004, nr 3.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Uwarunkowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, red. W.M. Grudzewski, J. Merski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004.
 8. Hryniewicz J. (red.), Globalizacja, gospodarka oparta na wiedzy, socjologia organizacji i administracja publiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania Białystok 2003.
 9. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwanie XXI wieku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 10. Juchnowicz, Profil pracownika wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, red. W.M. Grudzewski, J. Merski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004.
 11. [Mikuła B, Ziębicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5.
 12. Moczydłowska J., Psychologiczne bariery w zarządzaniu wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, red. W.M. Grudzewski, J. Merski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004.
 13. Olszuk C.M., Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 4.
 14. Ożyński A., My i oni w procesie restrukturyzacji. Studium przypadku pracy zespołowej w polskich warunkach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 15. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 16. Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 17. Phares E. J., Clinical Psychology. Concepts, Methods, and Professionals, Home wood, Illinois, Dorsey 1984.
 18. Rumelhart D.E., McClelland J.L., Parallel Distributed Processing. Explorations the Micro-structure of Cognition, Cambridge, Massachusetts 1986.
 19. Simon H., Using Cognitive Science to Solve Human Problems, Science and Public Seminar, Federation of Behavioral, Psychological and Cognitive Science, Washington 1985.
 20. Szymura-Tyc M, Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3.
 21. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
 22. Zimbardo P.C., Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu