BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nycz Małgorzata
Tytuł
Hurtownie materiału dydaktycznego w systemie nauczania wirtualnego
The Didactic Materials Warehouses in Virtual Education System
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1064, s. 199-208, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Wiedza, Zdalne nauczanie
Information Technology (IT), Knowledge, e-learning
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule dokonano porównania tradycyjnego modelu edukacji z systemem zdalnego nauczania oraz omówiono model wirtualnej edukacji. Przedstawiono też metodę działania hurtowni materiału dydaktycznego i organizacje centrum nauczania wirtualnego. Podkreślono, iż ze względu na konieczność permanentnego kształcenia się i dokształcania systemy wirtualne będą coraz powszechniej wykorzystywane tak w biznesie, jak i w szkolnictwie, dlatego zastosowanie koncepcji hurtowni w edukacji może zdecydowanie wspomóc jakość procesu dydaktycznego.

Virtual education is one of the features of information society. The quality of didactic process depends on quality of knowledge collected within the system. This aspect is especially important in virtual education system. The paper presents the idea of the didactic materials warehouse within the education system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baborski A. (red.), Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja, AE, Wrocław, 1994.
 2. Baborski A., Nycz M., Nauczanie multimedialne a wiedza, [w:] A. Baborski (red.), Pozyskiwanie wiedzy z baz danych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 815, Wrocław 1999.
 3. Giza J., Historia społeczeństwa informacyjnego, http://republika.pl/spoleczenstwoinformacyjne/historiaeur.html z dnia 5.11.2003.
 4. Inmon W.H., Building the Data Warehouse, Wiley Computer Publishing, John Wiley&Sons, Inc., New York 2002.
 5. Inmon W.H., Welch J.D., Glassey K.L., Managing the Data Warehoses, Wiley computing Publishing, New York 1997.
 6. Łazar D., Realizacja projektu informatycznego systemu hurtowni danych, "Digital Forum" 1997 nr 24.
 7. Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997. [8] Nycz M., Nauczanie wirtualne a wiedza, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. II, WNT, Warszawa 2003.
 8. Nycz M., Owoc M. (red.), Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1011, Wrocław 2004.
 9. Nycz M., Smok B., Pozyskiwanie wiedzy dla SE wspomagającego proces dydaktyczny, [w:] M. Nycz, M. Owoc (red.), Pozyskiwanie wiedzy z baz danych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 931, Wrocław 2002.
 10. Nycz M., Smok B., Systemy ETL jako narzędzia wspomagające decyzje biznesowe, [w:] E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1044, Wrocław 2004.
 11. Nycz M., Smok B., Systemy ETL jako narzędzia wspomagające decyzje biznesowe, [w:] E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1044, Wrocław 2004.
 12. Nycz M, Smok B., Teacher's Intelligent Support System - A Conceptual Model, [w:] Knowledge Acquisition and Distributed Learning in Resolving Managerial Issues, Mälardalen University, Västeräs, Sweden 2001.
 13. Nycz M, Smok B., Wiedza w systemie e-leaming, [w:] E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informatyczne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 986, Wrocław 2003.
 14. Wieczerzak G., Wprowadzenie do technologu ETL, "Gazeta IT", luty 2004, http://www.gazeta-it.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu