BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Anetta
Tytuł
Formy gospodarowania w przyrodniczych obszarach chronionych zgodnie z zasadami ekorozwoju
Economic Activity in Rural Protected Areas According to the Rules of Sustainable Development
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (17), 2001, nr 885, s. 55-65, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Aspekty makro- i mikroekonomiczne
Słowa kluczowe
Ekorozwój, Polityka ekologiczna, Gospodarowanie zasobami naturalnymi, Obszary chronione, Rolnictwo ekologiczne, Agroturystyka
Eco-development, Ecological politics, Natural resources management, Protected area, Ecological agriculture, Agrotourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z przyrodniczych obszarów chronionych można czerpać korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Autorka przeprowadziła analizę gospodarstw prowadzących agroturystykę w Polsce w latach 1999/2000. Rozwój agroturystyki jest szansą dla przyrodniczych obszarów chronionych, które mogą przyczynić się do zahamowania bezrobocia. Także rozwój leśnictwa może doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy.

The main goal of the rural protected areas is to protect natural resources from dezintegrating and to save them from not being properly used. The goal may be achieved if the economic activity will be proceded according to the riles of the sustainable development in the protected area, for example eco, ecological agriculture and agrotourism. From the natural protected areas we may not only take ecological adventage but also economic and social one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T.: Regionalizacja polityki ekologicznej a zasady gospodarowania na obszarach chronionych. W: Modelowanie gospodarki w regionach szczególnie chronionych. Red. B. Krawiec. Szczecin: Instytut Badań Systemowych PAN Odział w Szczecinie 1994.
 2. II polityka ekologiczna państwa (projekt). Warszawa: Ministerstwo Środowiska 2000.
 3. Ekoturystyka. Urlop u EKOrolników. Red. J. Łopata, ECEAT-Poland 2000.
 4. http://www.mos.gov.pl/mos/publikac/info_lasy.html#3.
 5. Kozłowski S.: Ekorozwój. "Człowiek i Światopogląd" 1985 nr 5.
 6. Matilla E.M.: Clean technologies policy of the European Economic Community. "Industry and Environment" 1989 nr 1.
 7. Ochrona środowiska 1999. Warszawa: GUS 1999.
 8. Polska. Atlas agroturystyczny: Katalog 1999-2000. Warszawa: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". Indeed Poland sp. z o.o. 2000.
 9. Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M.: Definicje, cele i funkcje przyrodniczych obszarów chronionych w Polsce. "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" 1987 z. 2.
 10. Sołtysiak U.: Rolnictwo ekologiczne. Historyczny przegląd metod. W: Rolnictwo ekologiczne. Od teorii do praktyki. Red U. Sołtysiak. Warszawa: Stowarzyszenie EKOLAND. Stifung LEBEN & UMWELT 1993.
 11. Ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. DzU nr 114, poz. 492.
 12. Wykaz adresowo-towarowy gospodarstw i przetwórni z atestem Stowarzyszenia EKOLAND, 1999. Warszawa: Stowarzyszenie EKOLAND. Biuletyn Informacyjny EKOLAND. Dodatek do nru 13 (30).
 13. Zaufał B.: Problematyka i założenia ekorozwoju. W: Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji. Kraków: AGH 1986.
 14. Zielińska A.: Ekorozwój jako element prawidłowego gospodarowania na obszarach chronionych. W: Ekorozwój w polityce regionalnej. T. II. Red. H. Sasinowski. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu