BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salerno-Kochan Marek (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Audit zintegrowanego systemu zarządzania. Wybrane aspekty
The Integrated Management System Audit. The Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 653, s. 85-98, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Systemy jakości, Normy ISO 9000, Normy jakościowe, Normy ISO 14000, Systemy zintegrowane, Audyt, Audyt jakości
Commodity science, Quality management, Enterprise management, Quality systems, ISO 9000, Quality standards, ISO 14000, Integrated system, Audit, Quality audit
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z systemem auditu, zintegrowanego systemu zarządzania, najczęściej obecnie występującego tj. utworzonego z połączonych systemów: zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami PN-ISO 9001(2):1996 i zarządzania środowiskowego, spełniającego wymagania stawiane przez PN-EN ISO 14001:1998.

Recently in Poland a tendency to integrate management systems into one system - the integrated management system - has been observed. Most often it is the integration of the management system based on ISO 9000 width the environmental management system based on ISO 14000. One of the elements due to which management systems can be monitored is the audit. Basing on the definitions of the quality audit and the environmental audit, in the paper a definition of the integrated management system audit is proposed. The division of the audit, its criteria, requirements and the range are presented as well. Finally the certification methods used in the case of the integrated management system are outlined and, considering some of their defects, a new method for the integrated management system certification is proposed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Kurs dla auditorów wiodących. Materiały podstawowe, materiały szkoleniowe DA/ BI-44/95, British Standards Instituion, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa 1995.
 2. Norma Międzynarodowa ISO 190011:2002, Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.
 3. Polska Norma PN-EN ISO 9000:2001, Systemy zarządzania jakością - podstawy i terminologia.
 4. Polska Norma PN-EN ISO 14001:1998, Systemy zarządzania środowiskowego - Specyfikacja i wytyczne stosowania.
 5. Polska Norma PN-EN ISO 14010:1998, Wytyczne do auditowania środowiskowego - Ogólne zasady.
 6. Salerno-Kochan M., Prawidłowości i uwarunkowania procesu wdrażania systemów zarządzania i ich integracji, materiały II konferencji naukowej z cyklu "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej" pt.: Zintegrowane Systemy Zarządzania, Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Kraków 2525.09.2000 r., Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 121-132.
 7. Salerno-Kochan M., Rola auditu w kształtowaniu księgi jakości i uzyskiwaniu certyfikatów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 452, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1995.
 8. Skrzypek E., Audit - instrument weryfikacji skuteczności działania systemu jakości w przedsiębiorstwie, PTE, Zakład Szkolenia i Doradztwa w Lublinie, Lublin 1994.
 9. Systemy Zarządzania Środowiskowego. Kurs Auditora Wiodącego, EMS/LAC, Version No.: GEN 1.4, SGS International Certification Services, SGS Yarsley ICS - SGS ICS Warszawa, Warszawa 1998.
 10. Szymczak J., Urbaniak M., Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem zintegrowanych systemów jakości (diagnoza przeprowadzona na podstawie badali w przedsiębiorstwach działających na rynku dóbr produkcyjnych), materiały II konferencji naukowej z cyklu "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej" pt.: Zintegrowane Systemy Zarządzania, Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Kraków 25-25.09.2000 r., Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. Wawak T., Wdrażanie norm ISO 9000 w przedsiębiorstwach podległych wojewodzie, Część II: System jakości ISO 9000, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Ekonomii Stosowanej, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 1996.
 12. Zintegrowane systemy jakości i zmiany w normach ISO 9000 - Wizja 2000, materiały szkoleniowe DA/B17-l/98, British Standards Institution, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu