BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salerno-Kochan Marek (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem), Famielec Agnieszka
Tytuł
Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000. Analiza doświadczeń przedsiębiorstw
Selected Aspects of ISO 9000 Quality Management System Implementation. An Analysis of the Experience of Various Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 653, s. 99-111, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością, Systemy jakości, Normy ISO 9000, Normy jakościowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Commodity science, Quality management, Quality systems, ISO 9000, Quality norms, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono, niektóre aspekty związane z wdrażaniem systemu ISO 9001(2). Szczególną uwagę zwrócono na przesłanki, trudności oraz czas wdrażania systemu. Omówiono także czynniki, jakimi kierują się organizacje przy wyborze jednostki certyfikującej.

In the paper certain aspects related to the ISO 9001 system implementation (2) are presented. Special attention is given to the reasons, difficulties and time of the system implementation, as well as to the factors determining the choice of a certifying unit. For each of the aspects a short theoretical outline and the results of private research are presented. The research was carried out using an addressed survey to which 202 enterprises of various branches responded. Ali of them had a certificate of conformity of the quality management system with the PN ISO 9001 model (2), and the first certificate was granted in the years 1995-2000. The tabulated data were analysed and on that basis the conclusions were drawn. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 778, 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Karaszewski R., Wprowadzenie norm serii ISO 9000 w polskich przedsiębiorstwach, "Problemy Jakości" 1999, nr 11.
 2. Kwiatkowski S., Maciejewska N., Obserwacje dotyczące wprowadzania systemów jakości w firmach uczestniczących w Programie Promocji Jakości MPiH [w:] Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach, pod red. T. Wawaka, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Ekonomii Stosowanej, Klub Polskie Forum ISO 9000, Sekcja Krakowska, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 1995.
 3. Płaska S., Samociuk D., Systemy zapewnienia jakości formułowane przez normy ISO serii 9000, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1998.
 4. Pośpiech J., System TQM a normy ISO. Przeszkodą złe nawyki - cz. 1, "Problemy Jakości" 1998, nr 4.
 5. Salerno-Kochan M., Prawidłowości i uwarunkowania procesu wdrażania systemów zarządzania i ich integracji, materiały II konferencji naukowej z cyklu "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej" pt.: Zintegrowane Systemy Zarządzania, Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Kraków 2525.09.2000 r., AE, Kraków 2000.
 6. Salerno-Kochan M., Przesłanki skłaniające do wdrożenia systemu ISO 9000. Obserwacje, materiały I ogólnopolskiej konferencji nt.: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, Katedra Zarządzania Jakością, Warszawa 15 grudnia 2000 r., SGH, Warszawa 2000.
 7. Salerno-Kochan M., Wdrażanie systemu jakości według norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 494, Kraków 1997.
 8. Salerno-Kochan M., Karpiel Ł., Trudności we wdrażaniu systemów jakości zgodnych z normami ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach, Przedsiębiorczość i rynek, Prace naukowe Profesjonalnej Wyższej Szkoły Biznesu w Krakowie, nr l, Kraków 1996.
 9. Salomon R., Od norm ISO 9000 do zarządzania jakością (TQM), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 791, Wrocław 1998.
 10. Skrzypek E., Adaptacja systemu jakości według norm ISO 9000 w polskich przedsiębiorstwach [w:] Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach, pod red. T. Wawaka, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Ekonomii Stosowanej, Klub Polskie Forum ISO 9000, Sekcja Krakowska, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 1995.
 11. Skrzypek E., Systemy zapewnienia jakości. Doświadczenia przedsiębiorstw, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Zakład Funkcjonowania Gospodarki, Lublin 1993.
 12. Szymczak J., Urbaniak M., Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem zintegrowanych systemów jakości (diagnoza przeprowadzona na podstawie badali w przedsiębiorstwach działających na rynku dóbr produkcyjnych), materiały II konferencji naukowej z cyklu: "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej" nt.: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Kraków 25-26.09.2000 r., Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
 13. Targosz-Wrona E., Problemy z realizacją systemów zapewnienia jakości, "Problemy Jakości" 2000, nr 2.
 14. Tkaczyk S., Dąbrowska-Tkaczyk A.M., Problemy występujące podczas procesu wdrażania systemu zapewnienia jakości w krajowych przedsiębiorstwach [w:] Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach, pod red. T. Wawaka, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Ekonomii Stosowanej, Klub Polskie Forum ISO 9000, Sekcja Krakowska, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 1995.
 15. Wawak T., Wdrażanie norm ISO 9000 w przedsiębiorstwach podległych wojewodzie. Część II: System jakości ISO 9000, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Ekonomii Stosowanej, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu