BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machaczka Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Machaczka Krzysztof (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
The Significance of Organisational Culture in Shaping the Competitive Position of the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 673, s. 21-38, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Kultura organizacji
Strategic management, Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Corporate culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono rozważania na temat istoty i funkcji pozycji konkurencyjnej i kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Wskazano, że związki między kulturą a pozycją konkurencyjną kształtują się z różną siła w zależności od poziomu rozwoju organizacji.

Under conditions of turbulent and intensive change arising in a competitive and macroeconomic environment, in order to survive and subsequently develop a defined set of tangible and intangible resources, the organisational culture that should characterize an enterprise in a defined sector needs to be understood. The organisational culture -associated with the creation of the company's lasting values and competencies - plays a special role in shaping the competitive position of the enterprise. Also for this reason, proper treatment and understanding of the organisational culture and its function are of such key significance in managing the enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, pod red. M. J. Stankiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora", Toruń 1999.
 2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 3. Grzybek S., Strategiczna tablica rozwoju jako narzędzie identyfikacji pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 1999.
 4. Hammel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Bussines Press, Warszawa 1999.
 5. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 6. Kultura organizacyjna, duch organizacji, B. Nogalski i in., TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 7. Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1998.
 9. Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 10. Mikułowski-Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 11. Porter M.E., Strategia konkurencji - strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 12. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2000.
 13. Strategor, Zarządzanie firmą - strategie, struktury, decyzje tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 14. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 15. Thompson, Jr. A.A., Stricland III A.J., Strategic Management-Concept and Cases, Richard D. Irwin, In., New York 1990.
 16. Zarządzanie Strategiczne - Koncepcje. Metody, pod red. R. Krupskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 17. Zbiegień-Maciąg L., Kultura organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu