BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokińska Aneta
Tytuł
Konsumenci wobec rynku żywności ekologicznej
Consumers on the Organic Food Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 3, s. 217-222, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Rynek żywności, Gospodarka żywnościowa, Konsumpcja żywności
Organic food, Food market, Food economy, Food consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest ocena postaw konsumentów na rynku żywności ekologicznej oraz charakterystyka rynku żywności ekologicznej na terenie Polski. Popyt na rynku żywności ekologicznej jest uzależniony od urzeczywistnianych wartością siły nabywczej potrzeb konsumentów, które są odzwierciedleniem systemu wartości i stylu życia. Polski rynek żywności ekologicznej znajduje się w tzw. fazie inicjalnej, a dynamika przejścia na dalsze etapy warunkowana będzie wielorakimi rozwiązaniami i działaniami, wśród których ważną rolę odgrywa świadomość producentów i konsumentów żywności. (oryg. streszcz.)

The aim of this study is an analysis of the consumers of the organic food market in Poland. The supply of the organic food depends on the purchase power of the consumers and the consumer's needs which reflect the value systems and lifestyles characteristics. The organic food market in Poland could be considered as a country in the initial stage of the organic food development and the dynamism of the further developments is determined by the activities relating to the awareness of the producers and consumers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajer B., Janiszewska M. (1997): Warszawscy konsumenci żywności ekologicznej. Ekoland, nr 8, s. 15.
  2. Daguet P. (1995): Klient nasz pan - sylwetki klientów "bio". [W:] Rolnictwo ekologiczne od producenta do konsumenta, pod red. Sołtysiak U., Warszawa, s. 177.
  3. Metera D. (1995): Wszystkie drogi prowadzą do klienta. [W:] Rolnictwo ekologiczne od producenta do konsumenta, pod red. Sołtysiak U., Warszawa, s. 153.
  4. Ozimek I. (1996): Konsumenci żywności ekologicznej. Zdrowa żywność nr l, s. 13.
  5. Plewa J. (2001): Rola rządu w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Przysiek 2001, s. 6.
  6. Rozporządzenia Rady EWG nr 2092/91 z 24.06.1991 r. w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz znakowania jego produktów i środków spożywczych.
  7. Runowskl H., Jaśka E., Metera D. (1998): Wybór żywności ekologicznej. Ekoland, nr 9, s. 14.
  8. Runowski H. (1996): Ograniczenia i szansę rolnictwa ekologicznego, Warszawa, s. 23.
  9. Sołtysiak U. (1995): O kryteriach w rolnictwie ekologicznym. [W:] Rolnictwo ekologiczne od producenta do konsumenta, pr. zb. pod red. naukową Sołtysiak U., Warszawa, s. 11.
  10. Ustawa z dnia 16.03.2001 r. o rolnictwie ekologicznym.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu