BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Próba klasyfikacji i charakterystyki zadań realizowanych w sferze zarządzania w aspektach dehumanizującego wpływu pracy na człowieka
Attempt at Classification and Description of Tasks Performed in the Sphere of Management from the Point of View of Their Dehumanizing Impact
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 445, s. 71-85, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Humanizacja pracy, Praca administracyjno-biurowa, Dehumanizacja pracy, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Labour, Labour humanization, Office and administrative work, Labour dehumanisation, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Właściciele oraz kadra kierownicza przedsiębiorstw, chcąc w pełni osiągać postawione sobie cele, muszą dostrzegać potrzeby swoich pracowników, postawić na ich umiejętności oraz zadbać, aby osiągali zadowolenie z wykonywanej pracy. Obok przebudowy potencjału produkcyjnego, konieczna jest przebudowa psychiki pracowników, powiązanie systemu motywacyjnego z rzeczywistymi efektami pracy. Projektowanie pracy powinno zawierać w sobie również elementy humanizujące ją. Podstawowymi metodami humanizacji pracy są: rotacja, rozszerzanie i wzbogacanie pracy. Na podstawie tych metod powstało szereg metod będących ich rozwinięciem i uszczegółowieniem. Czemu poświęcono opracowanie.

Social and economic requirements imposed on labour cause that one of the main aims while designing (redesigning) labour is offsetting its dehumanizing influence manifesting itself in the course of its performing. An attempt made at the classification and description of tasks carried out in the sphere of management is caused by the necessity of possessing an ability of identyfying dehumanizing elements to plan assignments in a correct way. Three basic groups of tasks were distinguished (conceptual-clerical, decisional-clerical and executive-clerical) and next analyzed from the point view of their complexity applying various criteria. On this basic the author formulated conclusions concerning the shaping of the scope and depth of work, presence of dehumanizing elements and a course of action aimed at their elimination. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldog R.J., Stearns T.M. (1987), Management, South-Western Publishing CO, Cincinnati - Ohio.
 2. Czekaj J., Martyniak Z., Piekarz H. (1986), Humanizacja organizacji procesów przetwarzania informacji, w: Kierunki humanizacji organizacji pracy w przemyśle, praca zbiorowa pod red. Z. Mikołajczyk, Uniwersytet Łódzki, Łódź, UŁ.
 3. De Jong J.R. (1979), Roles and instruments in work design and work re-design, in: Satisfactions in Work Design: Ergonomics and Other Approaches, Eds.: R.S. Sell, P. Shipley, London Taylor & Francis LTD.
 4. DuBrin A.J. (1988), Essentials of Management, South-Western Publishing CO, Cincinnati - Ohio.
 5. Kelly J.E., Clegg C.W. (1982), eds: Autonomy and Control at the Work Place, Croom Helm, London.
 6. Martyniak Z. (1987), Organizatoryka, Warszawa PWE.
 7. Mikołajczyk Z. (1991a), Nowe formy organizacji pracy - to przebrzmiała "moda" czy społeczno-ekonomiczna potrzeba stosowania? "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 8. Mikołajczyk Z. (1991b), Uwarunkowania zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych, "Organizacja i Kierowania", nr 2.
 9. Penc J. (1992), Stres w środowisku pracy, "Humanizacja Pracy", nr 5-6.
 10. Pratt K.J., Bennett S.G. (1990), Elements of Personel Management, Chapman and Hall, London-New York-Tokyo-Melbourne-Madras.
 11. Psychologiczny model efektywności pracy (1991), praca zbiorowa pod red. X. Gliszczyńskiej, Warszawa, PWE.
 12. Stoner J., Wenkel C. (1992), Kierowanie, Warszawa, PWE.
 13. Thomason G. (1988), A Textbook of Human Resource Management, London, Institute of Personnel Management.
 14. Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych (1992), praca zbiorowa pod red. Z. Martyniaka, Wrocław- -Kraków, Ossolineum.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu