BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ucherek Marzena (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Ocena wartości użytkowej giętkich folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych
An Evaluation of the Utility of Flexible Plastic Packaging Foil
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 675, s. 55-67, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Opakowalnictwo, Opakowania produktów spożywczych, Badanie opakowań, Folie opakowaniowe, Folie polipropylenowe, Tworzywa sztuczne, Oddziaływanie opakowania na żywność, Układ opakowanie-produkt
Commodity science, Food commodities, Packaging science, Food packaging, Packaging study, Packaging foil, Polypropylene foil, Plastics, The impact of food packaging on food, Wrapping-product order
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy zaprezentowano ocenę wartości użytkowej folii polipropylenowych oraz laminatów z ich udziałem jako materiałów wykorzystywanych w przemyśle opakowaniowym. Przedstawiono metody wyznaczania parametrów jakościowych materiałów opakowaniowych obejmujące ocenę wyglądu zewnętrznego, właściwości powierzchniowych, fizycznych, mechanicznych, barierowych oraz zgrzewalności analizowanych tworzyw.

The purpose of this article is to describe polypropylene foil and laminates with polypropylene content. The examined material was divided into three material groups: monofoils, duplexes and triplexes. In the article, the author describes methods for determining the quality parameters of packaging materials and the results of conducted laboratory tests, including an evaluation of the external appearance, surface features, physical and mechanical traits, as well as the weldability of the analysed plastic. Based on a review of relevant literature and her own research, the author proposes a packaging material characteristics card. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerniawski B., Folie i laminaty polipropylenowe we współczesnej technice opakowaniowej, Materiały III Seminarium Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, PTS, Warszawa, 31 marca 2000.
 2. Czerniawski B., Pogorzelska Z., Wymagania w zakresie pakowania żywności. Kryteria oceny sanitarno-higienicznej opakowań zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, Materiały COBRO, Warszawa 1998.
 3. Kalinowski W., Metody badali materiałów i opakowali jednostkowych stosowanych do pakowania żywności, "Opakowanie" 2001, nr 9.
 4. Koltzenburg T., High-Barier Packaging: Yesterday, Today, and Tomorrow, "Paper Film Foil Converter", luty 2000.
 5. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Współczesne opakowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2003.
 6. Materiały dydaktyczne firmy Teich Poland, Rogowiec 1997.
 7. Materiały Państwowego Zakładu Higieny, Warszawa 2000.
 8. Middendorf E., Lebensmittelverpackungen: Studie Prognostieziert Wachstum, "Neue Verpackung" 1996, nr 4.
 9. Owen A., Proste sposoby rozpoznawania folii do opakowali, Materiały dydaktyczne firmy Hoechst dotyczące opakowań elastycznych, Wiesbaden 1991.
 10. PN-72/P-50126, Produkty przemysłu papierniczego. Oględziny zewnętrzne.
 11. PN-85/P-50130, Produkty papiernicze. Oznaczanie grubości, gęstości pozornej i objętości właściwej.
 12. PN-79/C-8900, Warunki klimatyzowania próbek do badań laboratoryjnych.
 13. PN-92/C-89090, Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie grubości.
 14. PN-93/C-89438, Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie zwilżalności.
 15. PN-97/C-89258-1, Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Metody badań.
 16. PN-82/O-79111, Opakowania. Arkuszowe materiały opakowaniowe. Oznaczanie przenikania pary wodnej metodą wagową.
 17. PN-64/O-79112, Tworzywa opakowaniowe. Oznaczanie przenikania zapachów metodą sensoryczną.
 18. PN-64/O-79114, Materiały opakowaniowe i opakowania. Oznaczanie przekazywania zapachu i smaku przy bezpośrednim kontakcie.
 19. PN-EN ISO 527-3, Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki badaI1 folii i płyt.
 20. PN-ISO 536, Produkty papiernicze. Oznaczanie gramatury.
 21. PN-ISO 1924-1, Papier i tektura. Oznaczanie właściwości przy działaniu sił rozciągających. Badanie przy stałym przyroście obciążenia.
 22. Specyfikacja folii OPP 20 μm firmy Flexpol, Płock 2002.
 23. Specyfikacja folii OPP 20/PET 12/PE 40 firmy Hoechst Aktiengesellschaft Trespaphan, Wiesbaden 2002.
 24. Specyfikacja folii OPP 30/PE 45 firmy Teich Poland, Rogowiec 2002.
 25. Wieczorek P., Kompleksowa ocena wartości użytkowej folii polipropylenowych, AE w Krakowie, Kraków 2003.
 26. Wykaz metod badań laboratoryjnych Teich Poland Sp. z o.o., Rogowiec 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu