BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiński Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Rola strategii zarządzania w projektowaniu struktur organizacyjnych
Place of Management Strategy in the Planning of Organizational Structures
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 445, s. 45-56, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Struktura przedsiębiorstwa, Strategia zarządzania, Zarządzanie strategiczne
Structure of company, Management strategy, Strategic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Strategia zarządzania jest długofalową koncepcją funkcjonowania organizacji, obejmującą zmiany bieżące i perspektywiczne, które mają znaczenie generalne i podstawowe, a są przewidywane w związku z sytuacjami, jakie mogą zaistnieć. Strategia zarządzania powinna zatem warunkować podejmowane w przedsiębiorstwie przedsięwzięcia usprawniające w tym także i te, które dotyczą struktury organizacyjnej. Artykuł jest poświęcony problematyce wzajemnych relacji między strategią a strukturą organizacyjną.

The article deals with strategic management which is an issue of great importance. The author described the role of management strategy in the planning of an organizational structure. The author's own methodology was discussed. Its presentation was limited to a discussion of the princeples of the planning of an ogranizational structure. In this context the author presented the place and tasks of management strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, Warszawa, PWE.
  2. Chandler A.D. (1972), Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprice, ed. VI, MiT Press, Cambridge, Mass.
  3. Lisiński M. (1987), Przegląd wybranych metod doskonalenia struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków nr 234.
  4. Lisiński M. (1991), Projektowanie struktury organizacyjnej, w: Doskonalenie struktury organizacyjnej, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, Warszawa, PWE.
  5. Mintzberg H. (1983), Structure in Fives. Designing Effective Organizations, USA.
  6. Newman H.H. (1978), Strategic Groups and the Structure-Performance Reletionship, Review of Economics and Statistics, Vol LX.
  7. Obłój K. (1988), Koncepcje strategii organizacyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 11.
  8. Szybiński L.W. (1986), Podstawy teorii projektowania organizatorskiego, część II, Projektowanie organizacji i systemu zarządzania, Łódź, UŁ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu