BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechnik-Kurdziel Anna (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Efektywność pracy - problemy teoretyczne, metodologiczne i praktyczne
Labour Efficiency - Theoretical, Methodological and Practical Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 429, s. 43-57, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Efektywność pracy, Jakość pracy, Wydajność pracy
Labour, Work effectiveness, Quality of work, Labour efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł naświetla złożoność problematyki efektywności pracy w jej tradycyjnym i nowoczesnym ujęciu oraz w kontekście spełnianych przez ekonomikę pracy funkcji teoriotwórczej i aplikacyjnej.

In the article the author presented the complexity of problems pertaining to labour efficiency focusing on the theoretical and methodological aspects of its traditional as well as up-to-date interpretations. A lot of space was devoted to the current, very broad interpretation of the category of labour efficiency based on the rich experience of Western companies in which people are recognized as a genuine asset and source of economic successes. The issues discussed in the article are closely related to the functions - theory-forming and practical - of labour economics as a science of an effective management of labour resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., Strategies for Diversification, "Harvard Business Review" 1957, vol.35, No. 5.
 2. Behrens F., Zur Definition und Messung der Arbeitsproduktivität, Akademie Verlag, Berlin 1963.
 3. Chandler A.D., Strategy and Structure, Univ. Press, Cambridge 1962.
 4. Doktór K., Efektywność i wydajność w organizacjach gospodarczych (analiza socjologiczna), "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1981, nr 9.
 5. Ekonomika pracy, Zarys problematyki i metod, praca zbiorowa pod red. naukową F. Michonia, PWN, Warszawa-Kraków 1991.
 6. Kordaszewski J., Praca i zatrudnienie w przemyśle, PWE, Warszawa 1969.
 7. Leibenstein H., Ekonomia atomistyczna versus ekonomia molekularna, Ponad ekonomią, PWN, Warszawa 1985.
 8. Łubieński T., Makowski K., Rybak M., Efektywność i jakość pracy, Materiały do studiowania, SGPiS, Warszawa 1988.
 9. Melich A., Efektywność gospodarowania. Istota - metody - warunki, PWE, Warszawa 1980.
 10. Metody oceny efektów pracy kierowniczej, praca zbiorowa, pod red. S. Borkowskiej, PWE, Warszawa 1987.
 11. Minc B, Ekonomia polityczna socjalizmu, PWN, Warszawa 1961.
 12. Morecka Z., Społeczne aspekty gospodarowania, PWE, Warszawa 1981.
 13. Nasiłowski M., Ekonomia w procesie przekształceń systemowych, PWE, Warszawa 1990.
 14. Peters T., Waterman R.H., W poszukiwaniu doskonałości (cz. 2): Kryteria sukcesu, "Wektory" 1986, nr 9.
 15. Ross J.E., Productivity, People and Profit, Restan 1981.
 16. Rybak M., Uwarunkowania efektywności pracy w przedsiębiorstwie w gospodarce rynkowej, "Monografie i Opracowania", SGH, Warszawa 1992, z. 360.
 17. Stalk G. jr., Time - The Next Source of Competitive Advantage, "Harvard Business Review" 1988, vol. 66, nr 5.
 18. Starr M.K., Garber H.N., Business in Japan and the United States of America, Some Implications for Management Science and Operation Research, "Omega" 1987, vol.15, No 5.
 19. Szablewski A., Pojęcie usług a kategoria pracy produkcyjnej. "Ekonomista" 1974, nr 2.
 20. Unolt J., Kwalifikacje a wydajność i jakość pracy w przemyśle, "Zeszyty Naukowe - Seria II", AE, Poznań 1990, z. 101.
 21. Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie, Metody i techniki, praca zbiorowa pod red. J. Orczyka, Akademos, Poznań 1992.
 22. Zienkowski L., Dochód narodowy, wytwarzanie - podział, PWE, Warszawa 1970.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu