BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew
Tytuł
Organizacja sieciowo-wirtualna a wirtualizacja funkcji personalnej
Virtual-Network Companies and Virtualization of Personnel Function (e-HRM)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 11-19, tab., rys., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Słowa kluczowe
Struktura przedsiębiorstwa, Modelowanie struktury organizacyjnej, Teorie zarządzania personelem, Polityka personalna, Przedsiębiorstwo wirtualne
Structure of company, Organisational structure modeling, Theories of personnel management, Personnel policy, Virtual enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wirtualizacja funkcji personalnej, czyli zastąpienie w istotnej części ludzi i wykonywanej przez nich pracy programami komputerowymi i strukturą informatyczno-techniczną, jest efektem przeobrażeń przestrzeni organizacyjnej przedsiębiorstwa. Temu tematowi poświęcony został artykuł.

The author presents the unique results of research on personnel function in virtual network-based companies. Following these changes among other things virtualization of personnel function was diagnosed (e-Human Resources Management). It should be expected that Polish managers, either working in corporate enterprises or competing with them and observing solutions which are used there, learn to function in the realities of global knowledge society. Therefore, they will assimilate and adopt concept of virtual-network companies and virtualization of personnel function (e-HRM) to conditions they will have to take actions in. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z., Przeobrażenia organizacyjne a funkcja personalna w firmach usługowych. Prace Naukowe AE nr 871, AE, Wrocław 2000.
 2. Antczak Z.. Sieciowo-wirtualne uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w firmach wysokiej technologii, [w:] J. Lewandowski (red.), Wyzwania praktyki i teorii zarządzania w XXI wieku. Politechnika Łódzka, Łódź 2001.
 3. Antczak Z., Wyniki badań własnych nad realizacją funkcji personalnej w firmach o zaawansowanych technologiach (materiały niepublikowane), Wrocław 2001.
 4. Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa 2004.
 5. Antczak Z., Gałwa S., Transformacje firmy usługowej w polskich warunkach. Refleksje i wnioski, Prace Naukowe AE nr 916, AE, Wrocław 2001, t. l.
 6. Bodak A., Cierniak A., Krócej czy lepiej?, "Personel" 2001, nr 4.
 7. Dobrzyński M., Czy funkcja kadrowa przetrwa w nowych formach zarządzania firmą?. Prace Naukowe AE nr 969, AE, Wrocław 2003.
 8. Gableta M., Bodak A., Bilińska M., Przesłanki i perspektywy zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Prace Naukowe AE nr 851, AE, Wrocław 2000.
 9. Guryn H., Berłowski P., Wach S. (орг.), Oprogramowanie HRM - praktyczna pomoc dla działów personalnych. Programy wspomagające zarządzanie kadrami według informacji producentów i w opinii użytkowników, "Personel" 2004, nr 5.
 10. Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, AE, Wrocław 2000.
 11. Karaś M., Granice firmy, Prace Naukowe AE nr 851, AE, Wrocław 2000.
 12. Kilijański W. (dyrektor przedsiębiorstwa "Teta"), wypowiedź 25.05.2001 r. na forum Katedry Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu podczas prezentacji programu "Personel".
 13. Krupski R., Zarządzanie kadrami na krawędzi chaosu. Prace Naukowe AE nr 969, AE, Wrocław 2003.
 14. Kuczyński K., E-HRM, czyli rozwiązania informatyczne dla działów personalnych, "Personel" 2003, nr 8.
 15. Lichtarski J., Związki teorii i praktyki w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 11.
 16. Listwan T., Zarządzanie kadrami w okresie transformacji gospodarczej w Polsce. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 1995, nr 1-2.
 17. Listwan T., Zarządzanie kadrami w transformacji, Prace Naukowe AE nr 871, AE, Wrocław 2000.
 18. Ludwiczyński A., ZZL -postęp, zastój, regres?, "Personel" 2003, nr 13-14; 2003, nr 15-16.
 19. Mikołajczyk Z., Stolarska M., Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwach polskich i francuskich, Prace Naukowe AE nr 871, AE, Wrocław 2000.
 20. Nosal C.S., Psychologia decyzji kadrowych, PSB, Kraków 1997.
 21. Partyka P., Informatyzacja - zadanie z niejednym rozwiązaniem. Kryteria wyboru i sposoby zastosowania oprogramowania dla działów personalnych, "Personel" 2004, nr 5.
 22. Pocztowski A., Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie? (referat powielony na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Menedżer personalny I dekady XXI wieku". Łódź 24-25.10.2000).
 23. Sajkiewicz A., Zarządzanie personelem v organizacji uczącej się. Prace Naukowe AE nr 879. AE, Wrocław 2000.
 24. Sajkiewicz A., Organizacja procesów personalnych w firmie, [w:] K. Makowski (red.). Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa 2001.
 25. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi, Poltext, Warszawa 2002.
 26. Stolarska M., Zarządzanie karierą zawodową w polskich przedsiębiorstwach ~ sukces czy porażka (wyniki badań ankietowych), Prace Naukowe AE nr 969, AE, Wrocław 2003.
 27. Szambelańczyk J., Uwarunkowania zarządzania kadrami w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego, [w:] A. Szałkowski, A. Piechnik-Kurdziel (red.). Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce tynkowej, AE, Kraków 1995.
 28. Śliwa K.R., Organizacja bez granic (granice teorii organizacji), [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, AE. Wrocław 2000.
 29. Wawrzyniak B., Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, PFPK, Warszawa 1999.
 30. www.argus.tpg.pl
 31. www.comarch.pl
 32. www.ifs.com.pl
 33. www.kadry.info.pl
 34. www.probit.wroc.pl
 35. www.sor.tpg.pl
 36. www.teta.com.pl
 37. www.unisoft.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu