BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danilewicz Marianna
Tytuł
Podstawowe zagadnienia informatyczne w zarządzaniu jednostkami służby zdrowia
Basic Computr Science Problems in Managing Health Service Units
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (1), 1997, nr 757, s. 81-90, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Koncepcja wielopoziomowych systemów informacyjno-decyzyjnych w przedsiębiorstwach wielozakładowych
Słowa kluczowe
Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Informatyzacja przedsiębiorstwa, Informatyczne systemy zarządzania, System informacyjny przedsiębiorstwa
Medical facilities management, Computerization of the company, Management Information Systems, Information system of enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie krótkiego przeglądu najważniejszych problemów informatyzacji szpitali. Na wstępie przedstawiono strukturę szpitalnego systemu informatycznego oraz ukazanie znaczenie baz danych w jednostkach służby zdrowia. W dalszej kolejności zaprezentowano koszty kompleksowej informatyzacji szpitali. Na zakończenie przedstawiono minimalne wymagania, które należałoby uwzględnić przy tworzeniu szpitalnych systemów informatycznych, oraz korzyści płynące z funkcjonowania prawidłowo zaprojektowanego i wdrożonego systemu. (fragment tekstu)

The paper presents the basic problems of through hospital computerization. It specifies the thematic range and features of a system implementation in a hospital nowadays. It provides a general outline of actions preceding the process of computerization. Factors influencing the costs of computerization have been stressed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowski W.: Podstawowe cechy funkcjonalne ogólnopolskiego systemu informatycznego dla potrzeb organizacji i zarządzania opieką zdrowotną obejmującego szpitale większe niż 200-łóżkowe. Materiały robocze w pracach nad założeniami systemu. Warszawa: MZiOS 1995.
  2. Cieciura M.: Wybrane problemy komputeryzacji szpitala. Materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej nt. "Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego". Wrocław, czerwiec 1995. Wrocław: Śląski Okręg Wojskowy 1995.
  3. Kociatkiewicz P.: Zagadnienia komputeryzacji szpitali. "Medycyna-Lasery-Komputery" 1995 nr 2.
  4. Piwowarski P., Porzeziński T., Wożniak M.: Podstawowe cechy implementacji i metodologia zastosowana przez firmę 'Waza' w trakcie prac nad oprogramowaniem w ramach projektu MIM. Materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej nt. "Medical Information Management". Kraków, wrzesień 1995. Kraków: Szkoła Zdrowia Publicznego CM UJ 1995.
  5. Wytyczne określające standardy gromadzenia informacji oraz minimalne wymagania stawiane systemom informatycznym szczebla wojewódzkiego i instytucjonalnego. Materiały robocze w pracach nad założeniami ogólnopolskiego systemu informatycznego dla potrzeb organizacji i zarządzania opieką zdrowotną Red. W. Borkowski. Warszawa: MZiOS 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu