BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie
Immpact lof Labour Market on Personnel Management in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 429, s. 21-28, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie personelem, Rynek pracy, Polityka personalna, Planowanie personalne
Enterprise management, Personnel management, Labour market, Personnel policy, Personnel planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono cele i zadania zarządzania personelem w przedsiębiorstwie, a także takie jego determinanty jak rynek pracy i jego ewolucja.

In the article the impact of the labour market on personnel management in an enterprise was discussed. First, the author described the labour market as a determining factor of personnel management and, next, considered influences shaping the labour market and, idirectly, affecting the staff management policy in an enterprise. The factors considered were, among others, professional structure of labour offered and the size, stat's intervention, institutions functioning in the labour market and their mutual cooperation, level and structure of remuneration in different segments of the market, unemployment, discriminations of certain professional groups, mobility of people looking for work. Finally, the author presented the consequences of changes in the labour market for the personnel management and indicated ways of its improvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Endruweit G., Social Boundaries of Labor Markets, w: Management under Deffering Labour Market and Employment Systems, Walter de Gruyter & Co., Berlin-New York 1988.
  2. Ferraton Y., Stępniewski J., Od administrowania personelem do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, "Przegląd Organizacji" 1992, nr 9.
  3. Heneman III H.G., Schwab D.P., Possum J.A., Dyer L.D., Personnel/Human Resource Management, 3ed ed., Homewood, Illinois 1986.
  4. Krause H.-U., Veränderungen des Arbeitsmarkets und die Konsquenzen für die Personalarbeit von morgen, "Personalführung" 1991, nr 5.
  5. Pocztowski A., Segmentacja rynku pracy, w: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, praca zbiorowa pod red. A. Szatkowskiego, Wydawnictwo "Secesja", Kraków 1992.
  6. Pocztowski A., Segmentacja wewnętrznego rynku pracy, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1992, nr 361.
  7. Szambelańczyk J., Współczesne modele zarządzania kadrami a płynność zatrudnienia, w: Płynność pracowników w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania i skutki, praca zbiorowa pod red. J. Orczyka, "Zeszyty Naukowe" AE, Poznań 1990, nr 190.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu