BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Determinanty rozwoju przedsiębiorczości jako elementu kształtowania polskiego agrobiznesu
The Determinants of Enterprise Development as an Element of Polish Agribusiness Formation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 901, s. 114-120, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2001 : rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Przedsiębiorczość lokalna, Przedsiębiorca, Pobudzanie przedsiębiorczości
Agrobusiness, Local entrepreneurship, Entrepreneur, Stimulation of entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera przedstawienie najważniejszych czynników mających stały wpływ na istnienie i poszerzanie przedsiębiorczości w polskim agrobiznesie. Do czynników tych autor zalicza: umiejętności i indywidualne cechy osobowe przedsiębiorców, zastane i istniejące czynniki socjoekonomiczne, finanse, przepisy i warunki gospodarowania, władze gmin i samorządy lokalne oraz doradztwo rolnicze, edukację i kulturę.

Enterprise in Polish agribusiness characterizes and conditions row of factors, which immediately put into a port on her range and working. Base her of working to state determines man, which of skill and individual personal features create new activity economic, her style and range and manner of working on market. Enterprising activity in agribusiness is also limited by social-economical factors, possessed finance and existing circumstances of running a farm. Not as usual important for activities future and working already on market of businessmen can be accepted strategy of activity of authorities of communes and of local autonomies, how also habits cultural and traditions of running a farm. Important is also creation of bright legislative rules in the target of wide development small enterprises in Polish agribusiness. Key - meaning for her of development to state determines wide introducing advisings agricultural and professional education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Halicka E., Rejman K. (2001): Przedsiębiorczość rolników wobec integracji z Unią Europejską - tworzenie grup producentów rolnych. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. "Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską". Kraków 2001r. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  2. Knoblauch L., Lizińska W., Marks R. (2001): Problemy rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. "Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską" Kraków 2001 r. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  3. Makarski S. (2000): Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Warszawa.
  4. Rosner A. (2000): Samorządy lokalne i ich wpływ na średnią i drobną przedsiębiorczość lokalną. "Wieś i Rolnictwo" nr 1. Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
  5. Wiatrak A.P. (1995): Środki i sposoby rozwijania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. ZDR nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu