BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Jacek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Rola nowych form czasu pracy w przezwyciężaniu bezrobocia
New Working Time Systems in Fighting Unemployment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 429, s. 59-66, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Zwalczanie bezrobocia, Czas pracy, Organizacja pracy, Praca w niepełnym wymiarze godzin, Praca w domu, Samozatrudnienie
Labour market, Unemployment, Unemployment reduction, Working time, Work organisation, Part-time work, Homeworking, Self-employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor omówił różne formy organizacji czasu pracy, pod kątem zastosowania ich przez polskich pracodawców w sytuacji zwiększającego się bezrobocia, zwłaszcza ludzi młodych.

New working time solutions are discussed which could and should be used in the period of recession and high unemployment. They apply to part time employment mainly. They were considered in the aspect of the real gains for the enterprises that will adopt them as well as the social aspect. A lot of attention was devoted to various forms of work adopted and becoming more and more fashionable in the highly developed countries, for example: working from home. Those system are gaining in significance particularly in services. They make it possible to match consumer needs with firms' potential as well as take employees preferences into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brewster CH., Connock S., Industrial Relations: Cost - Effective Strategies, Hutchinson, London 1985.
 2. Cohen AR., Gaden W., Alternative Work Schedules: Integrating Individual and Organizational Needs, Addison - Wesley Publishing 1978.
 3. Dach Z., Polityka krajów zachodnich w walce z bezrobociem, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 7.
 4. Ekonomika pracy. Zarys problematyki i metod, praca zbiorowa pod red. F. Michonia, PWN, Kraków - Warszawa 1991.
 5. Enns J.L., Temporaries, "Personnel Journal" March 1985.
 6. Gucwa-Leśny E., Heck R., Walker R., Szanse zawodowe Amerykanek, "Ekonomista" 1989, nr 1-2.
 7. Informacje GUS, "Rzeczpospolita" 1992, nr 10. '
 8. Ivancevich, Glueck, "Foundations of Personnel Human Resource Management, Business Publications INC, Plano, Texas 1986.
 9. Kozioł L., Kopeć J., Czas pracy prefencje pracowników, "Polityka Społeczna" 1991, nr 9.
 10. Kozioł L., Jak racjonalnie gospodarować czasem, Secesja, Kraków 1992.
 11. Kula S., Zmiana przepisów w czasie pracy i "Służba Pracownicza" 1991 nr 11.
 12. Machol L., Innowacje w organizacji czasu pracy, "Studia i Materiały" IPiSS, Warszawa 1985, z. 23 (252).
 13. Strzemińska H., Innowacje w zakresie czasu pracy w krajach zachodnioeuropejskich, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1985, nr 2.
 14. Strzemińska H., Czas pracy i czas wolny w polityce społecznej, PWE, Warszawa 1988.
 15. Strzemińska H., Elastyczny czas pracy i elastyczne zatrudnienie jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem w okresie reformowania gospodarki w Polsce, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1991, nr 1.
 16. Świat Współczesny - Miscellanea, "Polityka Społeczna" 1990, nr 11/12.
 17. Tulski J., Woźniakowski A., Kierowanie personelem a reorganizacja przedsiębiorstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 8.
 18. Ustawa o zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 9 maja 1991r.
 19. Wiktor J.W., Koszty zatrudnienia w handlu na tle innych działów gospodarki narodowej, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1991, nr 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu