BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernat Janusz
Tytuł
Informatyzacja gospodarki opartej na wiedzy (GOW)
Information Processing the Knowledge Economy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 39-49, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Słowa kluczowe
Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zarządzanie wiedzą, Projektowanie systemów informatycznych
Scenarios of socio-economic development, Knowledge-based economy, Knowledge management, Information system design
Uwagi
summ.
Abstrakt
Projektowanie obrazów przyszłości, wizji gospodarki opartej na wiedzy i "społeczeństwa wiedzy" wymaga, orócz znajmości wiedzy, także szczególnych predyspozycji oraz wiedzy, umiejętności zastosowania najnowszej, stale zmieniającej się techniki, systemów organizacyjnych przepływu i agregowania informacji, tworzenia banków wiedzy. Cała potęga możliwości dokonań i zmian w tym kierunku tkwi w kapitale ludzim i intelektualnym organizacji. Działania w ramach regionu dotyczące transferu wiedzy, to najbardziej opłacalne przedsięwzięcie kreujące kapitał społeczny regionu.

Mechanisation, automation, using robots in production processes; making use of computers, virtual processes, fractal processes of enterprises' activity; integration process (mergers alliances) of organization systems (globalisation); political, economy-wise and geographical integration (European Union) - they shape the new basics of the way organizations function (those based on knowledge, learning organizations and intelligent ones). They also shape society relations (knowledge management, social capital, intellectual capital, capital of relations), creating the entity of individuals, leaders, groups, local communities. Scientific diagnosis resulting from the applied research method (analysis of work/labour synthesis, knowledge synthesis) points out the subsequent phases of the development of civilization: post-industrial society, information society and - in future - in the society of knowledge, in with the knowledge is the basis for labour valuation and for social divisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernat J., Nowe znaczenie zarządzania kadrami, Prace Naukowe AE nr 957, AE, Wrocław 2002.
 2. Biernat J., Wymogi globalizacji - społeczeństwo wiedzy, Prace Naukowe AE nr 976, AE, Wrocław 2003.
 3. Biernat J., Konkurencyjny region oparty na wiedzy, [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, AE, Wrocław 2004a.
 4. Biernat J., Wiedza alternatywą kryzysu. Public Relations wiedzy i zarządzania, [w:] Public Relations w zarządzaniu firmą, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Rzeszów 2004b.
 5. Drucker P.F., Myśli przewodnie Drickera, MT Biznes, Warszawa 2002.
 6. Gieraszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Polska Fundacja Promocji Kadr - Poltext, Seria Euromanagement, Warszawa 2001.
 7. Karpiński A., Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, Wyd. KiW, Warszawa 1980.
 8. Kotler P., Jatusripitak S., Maesincee S., Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Wyd. PSB, Kraków 1999.
 9. Nonaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 10. Wawrzyniak B., Strategia budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, WWSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 11. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, WWSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu