BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryko Józefa Monika
Tytuł
Rola funduszy venture capital w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 245-255, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Innowacje techniczne, Finansowanie small businessu, Ryzyko w procesach innowacyjnych, Venture capital, Fundusze inwestycyjne
Small business, Enterprise innovation, Innovative enterprises, Technical innovations, Small business financing, Risk in innovation processes, Venture capital, Investment funds
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w artykule jest zagadnienie roli funduszy venture capital w finansowaniu małych i średnich firm innowacyjnych. Autorka omawia definicje i cechy venture capital oraz analizuje poszczególne fazy inwestycji, które wiążą się z różnym poziomem ryzyka i wymagają różnych nakładów kapitałowych. Na zakończenie przedstawia rozwój rynku venture capital w Polsce.

The subject of that article is the role of venture capital funds and small and large company's financing. The author presents definitions and features of venture capital funds and analyses phases of investments, which are connected to different stage of risk and require different capital expenditure. At the end of that article the author presents a development of venture capital market in Poland. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brealey R.A., Myers S.C. (1999): Podstawy finansów przedsiębiorstw, t. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Day G.S., Schoemaker P.J.H., Gunther R.E. (2000): Wharton on managing emerging technologies. New York: John Wiley & Sons, Inc.
  3. Marciniak S. (2000): Innowacje i rozwój gospodarczy. Warszawa: Kolegium Nauk społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.
  4. Marcinkowska M. (2000): Kształtowanie wartości firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Martin M.: Finansowanie małych firm technologicznych w Polsce i Wielkiej Brytanii na etapie ich powstawania, Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw - materiały konferencyjne, Poznań 28-30.09.2000.
  6. J. Targalski (1994) (red.): Przedsiębiorczość i rozwój firmy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  7. Tamowicz P. (1995): Fundusze inwestycyjne typu venture capital. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
  8. To improve the framework for SMEs in the chemicals, plastic, rubber and related sectors, Raport Komisji Europejskiej z sierpnia 1998. http://www.ue.com (27.02.2000).
  9. Węcławski J. (1997): Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  10. Zielińska U. (2000): Venture capital w Polsce. "Parkiet - instytucje rynku kapitałowego i finansowego" Grudzień, s. 68-70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu