BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marek Tadeusz, Fąfrowicz Magdalena
Tytuł
Stres organizacyjny - próba reinterpretacji w kontekście Verońskiego Modelu Stresu
The Organisational Stress - an Attempt at Re-interpretation in the Context of Verona Model of Stress
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1999, R. 3, nr 4, s. 147-157, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Stres psychologiczny, Człowiek w przedsiębiorstwie, Obciążenie pracą, Psychologia
Psychological stress, Human in enterprises, Workload, Psychology
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Veroński Model Obciążenia, Zmęczenia i Stresu Psychicznego próbuje wskazać relacje występujące między stresem, obciążeniem pracą, zmęczeniem i wysiłkiem. Wymagania stawiane jednostce jako członkowi organizacji, czy grupy pracowniczej nie muszą prowadzić do powstania sytuacji stresowej. Zależne jest to od zasobów, jakimi dysponuje, od procesu oceny, jakiego dokonuje w sytuacji wymagającej od niej wysiłku, działania. Reakcje obarczone czynnikami stresogennymi: agresją, lękiem, apatią, depresją, bezradnością (wnoszonymi do organizacji przez jej członków) niszczą organizację. (abstrakt oryginalny)

The Verona Model of Overhaul, Fatigue and Psychical Stress attempts to indicate the relations between stress, the overhaul of work, fatigue and effort. The requirements placed before the individual as a member of an organisation or group of workers need not lead to emerging of a stress situation. It is dependent on the resources he possess, on the process of evaluation he carries out in a situation requiring effort and action. The reactions carrying stress-inducing factors, aggression, fear, apathy, depression, hopelessness, which are brought into an organisation by its members, destroy the organisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-5237
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu