BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gilowska Zyta
Tytuł
Pożądany mechanizm wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej do wspierania rozwoju regionalnego
A Desirable Mechanism of Using the European Union's Funds for Aid to Support Regional Development
Źródło
Polska Regionów, 2000, nr 5, 48 s.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Pomoc regionalna UE, Finanse publiczne, Dotacje, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Regional policy, Regional development, EU regional aid, Public finance, Subsidies, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA), Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Abstrakt
Opracowanie dotyczy wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie 2-3 lat, a więc w okresie poprzedzającym pełną integrację Polski z UE. W kolejnych rozdziałach pracy przedstawiono cele, podział kompetencji w zakresie projektowania i wykonywania polityki rozwoju regionalnego oraz zasady jej finansowania.

The paper discusses the usage of EU funds for aid in the perspective of the next 2-3 years, which is the period before Poland's accession to the EU. The goals, division of competences concerning the projects and implementation of regional development policy are presented, as well as rules of financing the policy.(MN)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu