BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijowski Andrzej, Jankowiak Jarosław
Tytuł
Instytucja prawna zatrudnienia zarządcy zakładu pracy w perspektywie kodyfikacji prawa pracy
The legal institution of employment of a managing director in the light of the codification of labour law
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 1, s. 19-38
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Zatrudnienie, Instytucje, Zarządzanie biznesem
Labour law, Employment, Institutions, Business management
Abstrakt
Autor postuluje, aby w kodyfikacji prawa pracy zawrzeć przepis stanowiący, iż zarządca zakładu pracy nie jest pracownikiem w rozumieniu tego kodeksu. Zgodnie z tą koncepcją, jeśli (jakiegokolwiek rodzaju) zarządca zakładu pracy chciałby uzyskać status zbliżony do pracowniczego, status parapracowniczy, to za aprobatą zatrudniającego go podmiotu mógłby to uczynić w drodze odpowiedniego ukształtowania cywilnoprawnej umowy o zatrudnienie, tj. na zasadzie swobody umów, pozostając w obrębie prawa cywilnego.

The paper addresses a fundamental issue which is the determination of the working or employment status of a managing director. It attempts to answer the question whether such a person de legę ferenda should be given the status of an employee (on a contract of service) or a non-employee (a worker on a contract for services). In order to answer this question the authors first analyze the course and results of a discussion that went on in Poland's interwar period (1919-1939), then look at the existing regulations and solutions in other states, and finally analyze the tendencies currently present in Polish labour law, to conclude that despite numerous convincing argu-ments to the contrary, pragmatic reasons speak for securing for a managing director a status or an employee, which conclusion is also a recommendation for consideration when drafting an amended version of labour law in Poland. The same arguments, in the authors' opinion, speak against the same status for a managing director to be provided for in the potentially drafted EU labour law.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Altberg, w: Prawo o spółkach akcyjnych. Komentarz, red. H. Kon, Warszawa 1933
 2. J. Bardach, Wacław Szubert o historii prawa i myśli społecznej, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1994
 3. Boletin Oficial del Estado, 29-03-1995
 4. S. Deakin i F. Wilkinson, The Law of the Labour Market. Industrialization, Employment and Legal Evolution, Oxford 2005
 5. M. Domagalski, Kontrakt menedżerski wygodny do czasu, "Rzeczpospolita" z 8 czerwca 2005 r.
 6. Z. Fenichel, Stanowisko kierowników przedsiębiorstw w prawie robotniczym (prawie pracy). "Przegląd Prawa i Administracji" 1933
 7. J. Górski, Umowa o pracę a zlecenie w świetle nauki i judykatury, "Głos Prawników Śląskich" 1939
 8. M. Grobys, Abgrenzung von Arbeitnehmern und Selbstständigen, "Neue Juristische Wochenschrift" z 2005 (numer specjalny), s. 81 i n.
 9. S. Grzybowski, Stanisław Wróblewski (1898-1938), "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1998
 10. M. Henssler, Das Anstellungsverhältnis der Organmitglieder, "Recht der Arbeit" 1992
 11. J. Karpiński, Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005
 12. A. Kijowski, Konstytucyjno prawne aspekty dopuszczalności pracy nieodpłatnej, w: Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red. H. Szurgacz, "Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 2753, Wrocław 2005,
 13. A. Kijowski, Podstawa i treść stosunku zatrudnienia a obowiązek ubezpieczenia społecznego, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2001
 14. A. Kijowski, Potrzeba wprowadzenia do kodeksu pracy ustawowego domniemania umowy o pracę, "Inspektor Pracy" 1996
 15. A. Kijowski, Zakres swobody pracodawcy w korzystaniu z zatrudnienia cywilnoprawnego, w: Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku, Księga jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, Warszawa 2002
 16. J. Kochanowski, Standard rozsądnego człowieka w prawie karnym, "Studia Iuridica", t. XX, 1991
 17. S. Koczur, Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej, Warszawa 2005.
 18. T. Liszcz, Kierownik zakładu pracy - pracownik czy pracodawca?, "Annales Universitatis Mariae Curiae-Sklodowska", Sectio G XXX, z. 2, 1983, s. 23 i n.
 19. T. Liszcz, Propozycja przepisu wprowadzającego domniemanie umowy o pracę, "Inspektor Pracy" 1996,
 20. R. Majewska, Propozycje do nowego kodeksu. Rzecznik od molestowania, "Rzeczpospolita" z 21 października 2005
 21. R. Mańko, Europejski kodeks cywilny - stan prac nad projektem i perspektywy dalszego rozwoju, "Studia luridica", t. XLIII, 2004, s. 135 i n.
 22. M. Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych, Warszawa 2005
 23. A. Municzewski, Reguły interpretacyjne w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego, Szczecin 2004, s. 166-167
 24. J. Namitkiewicz, Dekret o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, 1920, s. 26-27
 25. J. Namitkiewicz, Dekret o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z postanowieniami dopełniającymi, Warszawa, 1930, s. 29-30
 26. Niederländisches Burgerliches Gesetzbuch. Buch 6, Backer 7 und 7A. Munchen 1995
 27. M. Nowakowski, Mój słownik PRL-u, Warszawa 2002
 28. N. Piksin, Regelung des Arbeitsvertrags im neuen Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation, "Wirtschaft und Recht in Osteuropa" 2005
 29. W. Piotrowski, Status pracowniczy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, w: Prawo pracy a reforma gospodarcza, red. W. Piotrowski, Poznań 1989
 30. W. Portmann, Richterliche Rechtsfortbildung im Arbeitsrecht, w: Richterliche Rechtsfortbildung in Theorie und Praxis. Festschrift fur H. P. Walter, Bern 2005,
 31. "Rossijskaja Gazieta", nr 256, 2868
 32. C. Schrader, Die Transformation des russischen Individualarbeitsrechts, Berlin 1995
 33. R. Schwarze, Arbeitnehmerbegriff und Vertragstheorie, "Zeitschrift für Arbeitsrecht", 2005
 34. E. Sissle. O istocie umowy o pracę, "Praca i Opieka Społeczna" 1930
 35. G. Wengierow. Jeszcze o zależności pracownika w stosunku pracy, "Przegląd Prawa Pracy" 1939
 36. S. Wróblewski, Umowa o pracę pracowników umysłowych, Księga pamiątkowa ku czci L. Pinińskiego, t. II, Lwów 1936
 37. J. Zagrodzki, Projekt ustawy o umowie o pracę oficjalistów, "Praca i Opeka Społeczna" 1924, z.1, s. 88 i n.
 38. Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983
 39. K. Zweigert, H. Kotz, Introduction to Comparative Law, Oxford 1991, s. 104-105 i 108-110.
 40. www.eurofound.ue.int/emire/SPAIN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu