BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarczyk Małgorzata (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Zastosowanie koncepcji spin-off w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych (opis przypadku)
Application of Spin-off Procedure in Processes of Transformation of State-Owned Enterprises : a Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 444, s. 5-13, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia własnościowe, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Metody prywatyzacji, Metoda spin-off, Przedsiębiorczość wewnętrzna, Intraprzedsiębiorca
Ownership transformations, Privatisation of state owned enterprises, Methods of privatization, Spin-off method, Intrapreneurship, Intrapreneur
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Krakowska Fabryka Aparatury Pomiarowej SA
Abstrakt
Autorka opisała zastosowanie metody "spin off" ("rozpinania przedsiębiorstwa") na konkretnym przypadku Krakowskiej Fabryki Aparatury Pomiarowej. Metoda ta może być stosowana w restrukturyzacji organizacyjno-własnościowej dużych przedsiębiorstw zwłaszcza państwowych do prywatyzacji różnych np. pomocniczych dla produkcji obszarów działania przedsiębiorstwa. W opisywanym przypadku organizacyjnie oderwana i sprywatyzowana została służba utrzymania ruchu i remontów KFAP.

In the article the author describes the implementation of the spin-off procedure in the process of transformation of a Polish enterprise that embraces the organizational strukture as well as form of ownership. In the first part of the article the author presented the enterprise under investigation and the main assumptions of the scheme of its restructuring that was being implemented. In the second part, one of the companies of a spin-off type set up by the former employees of the enterprise was described. In the third part, the author presented the effects of the transformation of the enterprise. In the fourth part, the author discussed some variations of the spin-off model which could be used in the process of transformation of state-owned enterprises in which employers entrepreneurship is supported institutionally. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarczyk M., Descovic D., Spin-off - model prywatyzacji dużych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1994, nr 417.
  2. Bednarczyk M., Przedsiębiorca w przedsiębiorstwie (państwowym), Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (w druku).
  3. Bitzer M., Intrapreneurship - Untermehmertum in der Unternehmung, Schaffer Verlag, Stuttgart 1991.
  4. Botkin J.W., Winning Combinations: the Coming Ware of Entrepreneurial Partnership between Large and Small Companies, New York - Wiley 1992.
  5. Encyclopedia of Entrepreneurship, Prentice-Hall, Inc., New Jersey 1982.
  6. Entrepreneurship, intrapreneurship, and Venture Capital, ed. R.D. Hisrich, Lexington Books, Massachusetts-Toronto 1986.
  7. Pinchot G., Intrapreneuring, Harper and Row, New York 1985.
  8. Prokopenko J., Pavlin I., Entrapreneurship Development in Public Enterprises, ILO Management Development Series No. 29, Geneva, International Labour Office, 1991.
  9. The Entrepreneurial Venture: Reading Selected by W.A. Sahlman, H.H.. Stevenson, Harvard Business School Publikations, Boston 1992.
  10. Vesper K.H., New Venture Mechanics, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu