BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeszka Anna Maria
Tytuł
Kooperacja i konkurencja w branży przesyłek ekspresowych
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2005, nr 1, s. 14-21
Słowa kluczowe
Współpraca, Konkurencja, Współpraca przedsiębiorstw
Cooperation, Competition, Enterprises cooperation
Abstrakt
Autorka zajmuje się relacjami występującymi między przedsiębiorstwami wskazanej w tytule branży. Artykuł zawiera analizę modelu teoretycznego i wyników badań empirycznych. Zakres przedmiotowy badań nad konkurencją i kooperacją w branży przesyłek ekspresowych obejmuje przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty na prowadzenie działalności kurierskiej w Polsce.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alchian A., Demsetz H., Production, Information Costs, and Economic Organization.
 2. Axelsson B., Easton G., Industrial Networks. A New View of Reality. Routledge, London 1992, s. 4
 3. Gadce L.E., Hakansson H., Suply Network Strategies, John Willey & Sons, Chichester 2001
 4. Baker W.E., The Network Organization in Theory and Practice. W: Network and Organizations. Nohria N., Eccles B. (ed.), Harvard Business Scholl Press, Cambridge 1992, s.399, za: Cygler J., Organizacje sieciowe jako forma współdziałanie przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Pod red. M. Romanowskiej, M. Trockiego, Diffin 2002, s. 148.
 5. Ciesielski M., Teoretyczne podstawy i problemy logistyki, materiały dla magistrantów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych zakresu zarządzania logistycznego. AE, Poznań 2003, maszynopis.
 6. Coase R.H., The Nature of the Firm. “Economica”, vol.4, 1937
 7. Developing Relationships in Business Networks. H. Hakansson, I. Snehota (ed.), Routledge, London- New York 1995, s. 6-8, za: K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999, s. 57
 8. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schreder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie miedzynarodowym. AE Poznań 2000, s. 51-75
 9. Kruczalak K., Umowy w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym. PWN, Warszawa 1998
 10. Garette B., Dussauge P., Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa 1996, s.59
 11. Gruszecki T. Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s.100
 12. Jeszka A.M., Redefinicja branży na przykładzie przesyłek ekspresowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2003, nr 7
 13. Obłój K., Palikot J., Myśl o nowoczesnym biznesie. Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2003, s. 18
 14. Quinn J.B., Intelligent Enterprise. A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry, The Free Press, New York 1992, s.120-123. W: Cygler J., Organizacje sieciowe jako forma współdziałanie przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Pod red. M. Romanowskiej, M. Trockiego, Diffin 2002, s.148
 15. Richardson G.B., The Organization of Industry. “The Economic Journal” 1972, Sept.
 16. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997, s. 16
 17. Sieci logistyczne. Pod red. M. Ciesielskiego, AE Poznań, 2002
 18. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne. SGH, Warszawa 1997, s. 69
 19. Szczepaniak T., Usługi spedycyjne w obrotach międzynarodowych. W: Transport i spedycja w handlu zagranicznym. PWE, Warszawa 2002, s. 294
 20. Telser L.G., Theories of Competition, de Jong H.W., Market Structures in the European Economic Community. W: The Structure of European Industries. de Jong H.W. (ed.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1998, za: Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne. SGH, Warszawa 1997
 21. The American Economic Review 1972, nr 62. W: The Economic Nature of the Firm. Cambridge Univeristy Press, Cambridge 1986, s.11-135, za: Gruszecki T. Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002
 22. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. PWN, Warszawa 1998, s. 390-391
 23. Zorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN, Warszawa 2000, s.96
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu