BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małkus Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Geneza outsourcingu
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2005, nr 3, s. 18-23
Słowa kluczowe
Outsourcing, Współpraca przedsiębiorstw, Współpraca
Outsourcing, Enterprises cooperation, Cooperation
Abstrakt
Pojęcie outsourcingu zostało wprowadzone do powszechnego użycia w drugiej połowie XX w. W ogólnym ujęciu termin ten dotyczy działań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa polegających na rezygnacji z samodzielnej realizacji wybranych zadań i powierzeniu ich niezależnym jednostkom, które zapewnią oczekiwany przez zleceniodawcę poziom jakości wykonania przy niższych kosztach w porównaniu z dotychczasowymi. W artykule przedstawiono wybrane osiągnięcia teorii i praktyki kształtowania warunków współpracy przedsiębiorstw, które w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój koncepcji outsourcingu. Zaakcentowano również zasadnicze różnice pomiędzy outsourcingiem, a innymi stosowanymi dotychczas formami kooperacji. Różnice te zaznaczają się bowiem coraz wyraźniej wraz ze zmianami celów i zasad stosowania outsourcingu w odpowiedzi na zmieniające się rynkowe warunki działania w ostatnich kilkunastu latach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Adamiecki, O istocie naukowej organizacji. Koło Naukowe Organizacji Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1938.
 2. S. Bieńkowski, Zagadnienia gospodarki przedsiębiorstw. Gebethner i Wolff, Warszawa- Kraków- Łódź- Poznań- Wilno-Zakopane- Kraków, 1940.
 3. E.W. Davis, Global Outsourcing: Have U.S. Managers Thrown the Baby Out with the Bath Water? “Business Horizons” 1992, Vol. 35, No. 4.
 4. M.J. Earl, Outsourcing Information Services. “Public Money & Management” 1991, Vol. 11, No. 3.
 5. Ch.L. Gay, J. Essinger, Outsourcing strategiczny. Koncepcje, modele i wdrażanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 6. M.F. Greaver Junior, Strategic Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. AMACOM, New York 1999.
 7. S.P. Kaufman, R.O. Galberaith, Four Ways to Stretch Your Facilities dollars. “Management Review” 1978, Vol. 67, No. 8.
 8. H.T. Lewis, Subcontracting: The Current Problem. “Harvard Business Review” 1941, Vol. 19, No. 4.
 9. D.J. O’Connell, J.J. Benson, Sourcing Abroad for Domestic Profit. “Harvard Business Review” 1963, Vol. 41, No. 2.
 10. J. Penc, Leksykon Biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 11. J. Ramsay, The Myth of the Cooperative Single Source. “Journal of Purchasing and Materials Management” 1999, Vol. 26, No. 1.
 12. D. Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation. London 1817; wyd. polskie: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. PWN, Warszawa 1957.
 13. Z. Rytel, Teoretyczne podstawy organizacji. Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, Kraków- Poznań 1947.
 14. A.J. Schwieger, Subcontracting: A Device for Expansion. “Harvard Business Review” 1943, Vol. 22, Autumn.
 15. A.Smith, Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 1776; wyd. polskie: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1 i 2, PWN, Warszawa 1954.
 16. Solution for Creating Shareholder Value, www.outsourcing-journal.com/issues/nov1999/bpo1.html.
 17. M. Trocki, Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001.
 18. www.outsourcing.com.
 19. www.outsourcing-faq.com.
 20. Yankee Group, Communications Systems and Services, Customer, Carrier and Competitor; a New Force in Network Outsourcing. Boston, Ma, 1990; Yankee Group, Information Systems Planning Service, Outsourcing vs. Insourcing, Boston, Ma 1990.
 21. J. Zieleniewski, Organizacja I zarządzanie. Wyd. V, PWN, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu