BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Jabłoński Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji
The Role of Managers within Organizational Processes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 95-104, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Słowa kluczowe
Kierownicy w przedsiębiorstwie, Funkcje kierownicze, Rozwój przedsiębiorstwa
Managers in a enterprise, Managerial functions, Enterprise development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorów było przedstawienie wiodącej roli menedżerów w procesach gospodarczych organizacji. W ramach tak sformułowanego zamierzenia przedstawili wpływ menedżerów na rozwój organizacji (na tle zasobowej teorii przedsiębiorstwa, teorii wzrostu przedsiębiorstwa E. Penrose'a i systemowego ujęcia kompetencji w organizacji). Scharakteryzowali także rolę menedżerów w strategicznych i biznesowych procesach współczesnego przedsiębiorstwa.

The paper is focused on pointing out the leading role of managers in organizational processes. In that respect, the article presents the key role of managers in organizational development, especially in the light of the resource-based view of the firm, E. Penrose's growth theory and systemic approach to competences within organization. On that basis there has been presented the crucial impact of managers on strategic and business processes within organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair C., Murray В., Radykalna reorganizacja firmy, PWN, Warszawa 2002.
 2. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 3. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Dervítsiotis K.N., The Importance of Conversations-for-action for Effective Strategic Management, "Total Quality Management" 2002, Vol. 13, No. 8.
 5. Durlik L, Projektowanie techniczno-organizacyjne procesów biznesowych w warunkach high-technology, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa 2004.
 6. Hai-Ming C., Ku-Jun L., The Measurement of Human Capital and its Effects on the Analysis of Financial Statements, "International Journal of Management" 2003, Vol. 20, nr 3.
 7. Hammer M., Beyond Reengineering, HarperBusiness, New York 1996.
 8. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa -jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą prace i nasze życie, PWN, Warszawa 1999.
 9. Horton S., The Competency Movement, [w:] Competency Management in the Public Sector, red. S. Horton, IDS Press, 2002.
 10. Jabłoński M., W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 1,33-43.
 11. Kor Y.Y., Experience-based Top Management Team Competence and Sustained Growth, "Organization Science" 2003 Vol. 14, nr 6.
 12. Kor Y.Y., Mahoney J.T., Penrose Resources-based Approach: the Process and Product of Research Creativity, "Journal of Management Studies" 2000, 37, nr 1.
 13. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 14. Ławrynowicz M., Ujęcie zasobowe zzl a przewaga konkurencyjna i wyniki działalności firmy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, nr l.
 15. Mangenelli P., Klein M., Reengineering, PWE, Warszawa 1998.
 16. Mikołajczyk Z., Metody i techniki organizacji i zarządzania w zarządzaniu procesowym (na tle XX-wiec:nej literatury przedmiotu), [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa 2004.
 17. Niemczyk J., Organizacja procesowa, [w:] red. R. Krupski, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005, s. 88-110.
 18. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1997.
 19. Peppard J., Rowland P., Reengineering, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
 20. Pszczołowski T., Mata encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 21. Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1979.
 22. Waters D., Zarządzanie operacyjne - towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 23. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu