BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerniachowicz Barbara
Tytuł
Doskonalenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego
The Improvement of the Knowledge Management in Enterprises of Zachodniopomorskie Province
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 105-114, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wiedzą, Przepływ informacji, Strategia obsługi klienta, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Projekty innowacyjne
Enterprises, Enterprise management, Knowledge management, Data flow, Customer service strategy, Employees in enterprise, Innovative Projects
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Identyfikacja dostępnej wiedzy w przedsiębiorstwie lub jego otoczeniu, a następnie możliwość jej zastosowania w efektywnym działaniu, została przeanalizowana w odniesieniu do pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami (pracowników pionów handlowych, w tym działów sprzedaży, marketingu). Ta grupa pracownicza jest postrzegana jako źródło cennych informacji dotyczących zarówno wiedzy o klientach, jak i samej wiedzy klientów (którzy używając produkt najczęściej znają jego wady i zalety). W pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w latach 1997-2004 w dużych przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Kwestionariuszem objęto w sumie 1574 pracowników.

Chosen issues referring to the realization of the concept were presented in the report of managing knowledge in companies of Zachodniopomorskie Province. The realization of the processes of knowledge management requires identification of available knowledge in the organization and/or in the environment and applying this knowledge to effective action. And so the attention was paid to utilizing knowledge and skills and chances to use computers during the realization of tasks by workers being in touch with customers, and influencing the image of the company. The concept of knowledge management includes also gaining new knowledge, creating new assets of knowledge. And therefore in the present study the number of reported and put into practice innovative projects was analysed, as well as the average economic effect ascribed to one applied inventive project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times/Prentice Hall, London 2000.
 2. Dąbrowski J., Koładkiewicz L, Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 2.
 3. Fazlagić A., Strojny M., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, "Manager" 2002, nr 2.
 4. Koh A.-T.. Linking Learning, Knowledge Creation, and Business Creativity, "Technological Forecasting and Social Change" 2000, nr 1.
 5. Mikuła В., Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa. Kraków 2001.
 6. Probst G., Raub S., Romhard K., Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 7. Sarvary M., Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, "Calitornia Management Review" 1999, nr 2.
 8. Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE, Kraków 2000.
 9. Skrzypek E., Wpływ zarządzania wiedzą na wartość firmy, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Wybrane zagadnienia, red. E. Urbańczyk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 10. Skyrme D.J., Knowledge Networking Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
 11. Strojny M., Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych, "Problemy Jakości" 2000, nr 3.
 12. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu