BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębska Teresa
Tytuł
Analiza kosztów stałych i zmiennych produkcji jabłek
Analysis of Permanent and Changeable Costs in Apple Production
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1998/1999, vol. 32/33, s. 25-34, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Koszty stałe, Koszty zmienne, Rachunek kosztów, Analiza kosztów produkcji, Analiza progu rentowności, Owoce
Individual arable farms, Fixed costs, Variable costs, Cost accounting, Production cost analysis, Break-even analysis, Fruit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Treść artykułu dotyczy analizy kształtowania się poziomu i struktury kosztów stałych i zmiennych oraz ustalenia progu rentowności w produkcji jabłek. Badania przeprowadzono na podstawie danych źródłowych pochodzących z dziewięciu gospodarstw indywidualnych specjalizujących się w produkcji jabłek (woj. bialskopodlaskie i radomskie). Materiał liczbowy dotyczył kolejnych cykli produkcyjnych: 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995. W opracowaniu wykorzystano metodę tabelaryczno-opisową.

The purpose of the paper is to analyse the level and structure of stable and changeable costs nad to set the profitability threshold for apple production. The basic sources for the data came form the surveys carried out for individual farms specialising in apple production. The numerical material referred to the successive cycles of production in the years 1991-1995. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu