BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelak Grzegorz, Herbst Mikołaj, Olechnicka Agnieszka
Tytuł
Jak poprawić sytuację na "trudnym" rynku pracy? Analiza sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego
How to Improve Regional Labour Market? The Case of Warmia-Mazury
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2006, nr 1, s. 37-63, ryc., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Analiza rynku pracy, Lokalny rynek pracy, Regionalny rynek pracy, Zwalczanie bezrobocia
Labour market analysis, Local labour market, Regional labour market, Unemployment reduction
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Peryferyjnie położone województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najuboższych regionów w Polsce, jednocześnie boryka się z najtrudniejszymi w skali kraju - a nawet Unii Europejskiej - problemami na rynku pracy (najniższy wskaźnik zatrudnienia i najwyższy wskaźnik bezrobocia). Ta mieszanka trudności ekonomicznych i społecznych stanowi wielkie wyzwanie zarówno dla polityki gospodarczej, jak i społecznej. Szansę na rozwój regionu utrudnia szereg istotnych czynników ujemnie wpływających na jego konkurencyjność i zdolność zapewnienia dobrze płatnej pracy. Są to, między innymi, niedostateczna infrastruktura transportowa i komunikacyjna, niski potencjał innowacyjności, niska produktywność, słabe wykształcenie i umiejętności potencjalnych pracowników. Poprawa sytuacji na regionalnym rynku pracy wymaga zmian w systemie finansów publicznych na szczeblu centralnym, ale także świadomego działania władz regionalnych i lokalnych na rzecz zwiększenia regionalnego potencjału kapitału ludzkiego, reformy szkolnictwa, położenia większego nacisku na stymulowanie strony popytowej rynku pracy i wykorzystania aktywności oraz doświadczeń organizacji pozarządowych. (abstrakt oryginalny)

Warmia-Mazury region, one of the poorest in Poland, faces the deepest (as compared to all regions of the EU) labor market crisis. The mixture of social and economic problems represents a huge challenge for regional authorities. The chances for fast improvement are limited by several factors, such as low quality of transport infrastructure, low innovation potential and productivity, large share of unskilled labour force, etc. One necessary condition of the improvement is the reform of public finances I at country level. Nonetheless, regional authorities should undertake the activity in order to increase the potential of human capital in the region, e.g. by improving the quality of schools. While directly fighting unemployment more effort should be put on stimulating the demand side of the labour market and co-operation with NGOs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domańska L., 2000, Deprywacja potrzeb bylých pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, Toruń: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika.
 2. GUS, Rocznik statystyczny województw, 2004, Warszawa 2005.
 3. Informacja o sytuacji na wojewódzkim rynku pracy w 2005 r., Olsztyn: Wydział Informacji, Badań i Prognoz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, luty 2005.
 4. Kozak M., 2005, Potencjał turystyczny Polski, Koncepcja polityki przestrzennej państwa, Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (mimeo).
 5. Program Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2004-2006, Olsztyn 2004.
 6. Raporty z działalności Fundacji "Nida" w latach 1997-2003.
 7. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005, Olsztyn 2005.
 8. Regionalny Program Rozwoju Rolnictwa na lata 2002-2006, 2001, Olsztyn: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 9. Rutkowski J., 2001, Polski Rynek Pracy, A World Bank Country Study, Washington D.C.: World Bank.
 10. Strategia pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 r., 2001, Olsztyn: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 11. Strategia rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2001.
 12. Ustawa o pomocy społecznej (z 12 marca 2004 r.; Dz.U. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.).
 13. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z 20 kwietnia 2004 r.; Dz.U. 2004, Nr 99, poz. 1001).
 14. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (z 13 czerwca 2003 r.; Dz.U. Nr 122, póz. 1143 z późn. zm.).
 15. Wybrane elementy rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2003 r., 2004, Olsztyn: Wojewódzki Urząd Pracy.
 16. Założenia polityki rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim, opracowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Olsztyn, wrzesień 2001.
 17. www.nida.pl
 18. www. stat. go v .pl/urzedy/olsz/index
 19. www.up.gov.pl
 20. www.uw.olsztyn.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu