BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Maria
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie poczucia tożsamości : porównanie Polski i Ukrainy
Regional Differentiation of Identity : Comparison of Poland and Ukraine
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2006, nr 1, s. 5-35, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Tożsamość narodowa, Świadomość społeczna, Postawy społeczne, Badanie opinii, Analiza regionalna
National identity, Public awareness, Social attitudes, Opinion research, Regional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach trzech regionów Polski: ściany wschodniej, Galicji, ziem zachodnich i północnych oraz dwóch regionów Ukrainy: zachodniej i wschodniej. W artykule przedstawiono rezultaty analiz zróżnicowania regionalnego Polski oraz Ukrainy, jak również analizę wzajemnych podobieństw wszystkich pięciu regionów w zakresie wskaźników tożsamości lokalnej i narodowej, uwzględniając przy tym rolę obiektywnych czynników różnicujących analizowane regiony (przede wszystkim poziom urbanizacji). Seria analiz skupień wykazała, że obszar Polski jest znacznie bardziej homogeniczny aniżeli obszar Ukrainy, jak również że mieszkańcy zachodnich terenów Ukrainy wykazują większe podobieństwo do mieszkańców wschodnich i południowo-wschodnich terenów Polski niż terenów wschodniej Ukrainy. (abstrakt oryginalny)

A representative sample of 1328 participants, coming from three historically different regions of Poland (Western and Northern Lands, Eastern Wall and former Galicia), and an analogous sample of 900 participants, recruited from two different regions of Ukraine (western and eastern Ukraine) were compared with respect to different aspects of identity (place identity, place attachment, psychological rootedness, neighborhood ties, regional and national identity, etc.). In line with the predictions, Poland turned out more homogeneous than Ukraine. Western Ukrainians showed more similarity to inhabitants of the eastern and the southern regions of Poland than to the eastern parts of Ukraine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa: Instytut Socjologii UW, Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 2. Czernysz N., 2003, "Одна, двг чи двадцать дв! Украши: Соцюлопчний анал1з сощальних щентичностей представниюв трьох покопшь мешканщв Львова i Донецка", Дул- i Лimepa, nr 11/12, s. 6-20.
 3. Drul O., 2001, Асимшщшт та акультурацшт процеси у Львовi, Львiв: Iнститут Розвитку Micтa.
 4. Frenkel L, 1999, "Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia sytuacji demograficznej" (w): A. Rosner (red.), Typologia wiejskich obszarów problemowych, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi í Rolnictwa PAN, s. 25-38.
 5. Gorzelak G., 2004, "Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 37-72.
 6. Hrycak J., 2001, "Po obu stronach Zbrucza? Regionalizm i tożsamość narodowa na Ukrainie po upadku Związku Sowieckiego" (w:) R. Trąba (red.), Tematy polsko-ukraińskie, Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia, s. 127-144.
 7. Hryniewicz J.T., 2000, "Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 53-77.
 8. Lewicka M., 2004a, "Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje" (w:) J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy: interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", s. 273-315.
 9. Lewicka M., 2004b, "Kup pan książkę... Mechanizmy aktywności obywatelskiej Polaków", Studia Psychologiczne, nr 42, s. 65-82.
 10. Lewicka M., 2005, Dwie Polski, dwie Ukrainy - tak różne a tak podobne, niepublikowany raport z badań.
 11. Lewicka M., Foland A., 2005, "Ukraina inna od Ukrainy", Charaktery, luty.
 12. Pięcek B., 1999, "Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia infrastruktury" (w:) A. Rosner (red.), Typologia wiejskich obszarów problemowych, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, s. 39-57.
 13. Riabczuk M., 2003, Двi Украïни: Реалънi межi, бiртуалънi бiйни, Київ: Критика..
 14. Rosner А., 1999, "Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia rozwoju gospodarczego" (w:) A. Rosner (red.), Typologia wiejskich obszarów problemowych, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, s. 8-24.
 15. Tomkins S., 1963, "The right and the left: A basic dimension of ideology and personality" (w:) R.W. White (red.), The Study of Lives, New York: Atherton Press, s. 389-411.
 16. Robinson J.P., Shaver P.R., Wrightsman L.S., 1999, Measures of Political Attitudes, San Diego: Academic Press.
 17. Zarycki T., 1997, Nowa przestrzeń polityczna Polski, Warszawa: Wydawnictwa EUROREG.
 18. Zarycki T., 2000, "O możliwych interpretacjach struktury polskiej przestrzeni politycznej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 35-52.
 19. Zarycki T., 2002, Region jako kontekst zachowań politycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 20. Cytowane strony internetowe:
 21. Centralna Komisja Egzaminacyjna, http-.//www.cke.edu.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu