BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gozdalik Urszula, Gędek Stanisław
Tytuł
Analiza wpływu ukształtowania rozłogu na wyniki ekonomiczne gospodarstw rodzinnych Lubelszczyzny
Analysis of the Effect of Spatial Distribution of Farm Land on Economic Results in Family Farms of the Lublin Region
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1998/1999, vol. 32/33, s. 91-103, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Produktywność ziemi, Strategia rozwoju rolnictwa, Analiza regresji
Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Productivity of land, Agricultural development strategy, Regression analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Pojęcie rozłogu oznacza przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstwa (liczba i powierzchnia działek, ich kształ, położenie w stosunku do ośrodka gospodarczego oraz dogodność dojazdu do pól). Rozłóg gospodarstwa wpływa na kierunek i skalę produkcji oraz na niektóre koszty uprawy. Celem opracowania było określenie wpływu rozłogu na wyniki produkcyjne gospodarstw o różnych warunkach glebowych, położonych w regionie środkowowschodnim, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie czy warunki glebowe modyfikują oddziaływanie rozłogu na wyniki produkcyjne gospodarstw. Badaniami objęto 367 gospodarstw o powierzchni 1ha. Dane źródłowe zebrano przy pomocy ankiet (powierzchnia gospodarstwa i jej ukształtowanie, struktura zasiewów, plony, poziom nawożenia, zasoby czynników produkcji). Wpływ ukształtowania rozłogu na wyniki produkcyjne gospodarstw badano przy pomocy analizy regresji

The purpose of the paper was to show whether scattering and diffusion of lan has any effect on the economicresults achieved by the farms lying in the central-eastern region and which of these characteristic of the agrarian production space best describes the wide stretch and which could be the basis for an estimation of the needs for merging. In order to evaluate the economic effects of merging the lands, the studies made use of a method consisting in a comparison of differences in organisation and economic results of the object, some of which were merged abd some were not. A method of regression analysis was used for an estimation of the phenomena. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu