BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knecht Zdzisław
Tytuł
Społeczne modele przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Municipality in the Economical Process
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 635, s. 171-182
Tytuł własny numeru
Rynek i konsumpcja
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przekształcenia własnościowe, Samorządność pracownicza, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Zarządzanie menedżerskie, Akcjonariat pracowniczy
Systemic transformation, Ownership transformations, Workers' self-government, Personnel participation in management, Managerial managing, Employee share ownership
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule autor przypomniał i opisał tendencje i zręby modelu społecznego kierunku przekształceń państwowego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.

The contents of the article is review of the municipal form in the past war period; notices on the subject of choice between municipality and management; presentation of the know abroad form of participation and against the background of this expression of the proposal concerning the problems of organization. The problems of organization is the weak side of Polish municipality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Afeltowicz T.: Drogi i dylematy reformy gospodarczej. Warszawa: PWE 1981.
 2. Bartosik Z. (i in.): Kierunki zmian systemu gospodarczego w Polsce. W: Reforma gospodarcza. Propozycje - tendencje - kierunki. Warszawa: PWE 1981.
 3. Dąbrowski M.: Reforma, rynek, samorząd. Warszawa: PWE 1990.
 4. Durlik J., Farfal R., Komorowski S., Wiślicki A.: Pogląd na podstawowe problemy reformy gospodarczej. W: Reforma gospodarcza. Warszawa: PWE 1981.
 5. Grunwald W.: Od autokracji ku partycypacji. "Organizacja i Kierownictwo" 1982 nr 5.
 6. Hausner J., Indraszkiewicz J.: Samorząd załogi. Warszawa: PWE 1988.
 7. Jacukowicz Z.: Partycypacja finansowa. "Polityka Społeczna" 1990 nr 4.
 8. Jarosz M.: Samorządność pracownicza. Warszawa: KiW 1988.
 9. Knecht Z.: Uspołecznienie i integracja zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: AE 1990, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 523.
 10. Koźmiński A., Ryć K., Sobczak K.: Kierunki zmian systemu zarządzania w Polsce. W: Reforma gospodarcza. Warszawa: PWE 1981.
 11. Lange O.: Wizje gospodarki socjalistycznej. Warszawa: PWN 1986.
 12. Levine H.Z.: Participation programs . Personnel" 1984 nr 4.
 13. Mieszczankowski: Doświadczenia wciąż aktualne. "Zycie Gospodarcze" 1984 nr 42.
 14. Morawski W.: Reformy gospodarcze. Studia Socjologiczne" 1984 nr 2.
 15. Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum 1978.
 16. Rudolf S.: Alternatywa samorządności pracowniczej. "Wektory Gospodarki" nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu