BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szubstarska Janina
Tytuł
Silne i słabe strony zarządzania zasobami ludzkimi (w świetle badań)
Strong and Weak Points in Human Resources Management (in the Light of Studies)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1998/1999, vol. 32/33, s. 259-266, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Planowanie zasobów ludzkich, Polityka personalna, Formy wynagradzania, Rozwój zawodowy pracownika, Zachowania pracownika, Ocena pracowników, Analiza SWOT
Human Resources Management (HRM), Personnel management, Human resources planning, Personnel policy, Forms of remuneration, Professional development of employees, Employee behaviours, Employee appraisal, SWOT analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania była pierwsza, wstępna i najbardziej ogólna prezentacja wyników badań ankietowych, których przedmiotem były wybrane zagadnienia z zakresu: planowania zasobów ludzkich; rekrutacji i zwalniania pracowników; oceniania efektów pracy i zachowań pracowników; doskonalenia i rozwoju kadr; wynagradzania; wewnętrznego doboru kadr; polityki personalnej. Badania przeprowadzone zostały w 1997 roku przez Zakład Nauk o Pracy UMSC w losowo wubranych zakładach, zatrudniających powyżej 20 pracowników i zlokalizowanych w województwie lubelskim i woj. sąsiednich. Kompletne informacje uzyskano z 76 zakładów, reprezentujących różne dziedziny działalności (produkcję, handel, usługi) i różne jej formy prawne (zakłady osób fizycznych, spółki prawa handlowegi, i in.). Autorka przedstawiła wnioski charakterystyczne dla całej zbiorowości badanych zakładów, bez wnikania w czynniki, które mogą mieć wpływ na kierowanie zasobami ludzkimi.

The purpose of the present study is to analyse the selected aspects of managing human resources in the new in the new economic conditions. This analysis was carried out on the basis of information gathered in surveys provided by 76 enterprises. The surveys made it possible to determine the actual state concerning the perception of the role of human resources in organisation, as well as the kind, range and popularity of management techniques used in practice. The results presented in the paper show strong and weak points of personal policy. It follows from them for example that the preferable directions in this policy are the inner choic of staffs as well as training and development of the personnel. On the other hand, the activities which are connected with planning a coherent and long-term personal policy supporting realisation of strategy, should be considered insufficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu