BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macuda Małgorzata
Tytuł
Kierunki analizy kosztów w zakładach opieki zdrowotnej
Ways of Cost Analysis in Health Care Units
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1079, s. 241-250, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Służba zdrowia, Koszty ochrony zdrowia
Cost accounting, Health service, Health costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzono analizę kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej, która ma na celu ustalić faktyczny ich poziom w rozpatrywanym okresie oraz ich zasadności wielkością i strukturą realizowanych zadań, a także zaproponować obszary, kierunki i przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia kosztów.

In a health care unit, as in any other business unit, there is a need to carry out an economic analysis, especially a financial analysis. One of its elements is cost analysis which allows to check the pattern and cost volume and to state the source of bearing charges. Costs are quite complicated issue and they are divided into many types, and so their analysis is complex, too. Different ways of cost analysis in health care units and types of costs that arise in such units are presented in this article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drury C., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1996a.
 2. Drury C., Rachunek kosztów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996b.
 3. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
 4. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetsche M., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2001.
 5. Gajek F., Nowy rachunek kosztów w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2001.
 6. Hass-Symotiuk M., Integracja rachunku kosztów z rachunkiem efektów zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Zarządzanie w ochronie zdrowia, AM, Poznań 1999.
 7. Kulis J., Kulis M., Stylo W., Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 1999.
 8. Międzynarodowa klasyfikacja procedur medycznych, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 1999.
 9. Naumiuk T., Elementy rachunku kosztów. Ewidencja. Rozliczanie. Kalkulacja, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ZGCOSZ, Warszawa 1995.
 10. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. l, PWN, Warszawa 1995.
 11. Orliński R., Rachunek kosztów jako instrument zarządzania samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, [w:] Zeszyty Naukowe WSZiB, nr 1(9), Poznań 2000.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, DzU nr 94, póz. 1097.
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22.12.1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU nr 164, póz. 1194.
 14. Sawicki K., Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000.
 15. Sobolewski H., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
 16. Stylo W., Ile kosztuje wykonanie poszczególnych świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej?, "Zdrowie i Zarządzanie" 1999, tom l, nr 2.
 17. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., DzU nr 121, póz. 591.
 18. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991 r. DzU nr 91, póz. 408 z późniejszymi zmianami.
 19. Walczak M., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2003.
 20. Wrona B., Rachunek kosztów w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, "Antidotum" 2000, rok IX, Nr 3.
 21. Żyznowski T., Rachunkowość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Polskie Centrum Edukacji, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu