BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostrzewa Tomasz
Tytuł
Wykorzystanie wybranych koncepcji rachunkowości zarządczej we współczesnych zintegrowanych systemach informatycznych rachunkowości
Selected Conceptions of Management Accounting Used in Contemporary Integrated Information Systems
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1079, s. 203-212, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Informatyczne systemy rachunkowości, Komputeryzacja rachunkowości, Wywiad gospodarczy
Management accounting, Information system of accounting, Computerization of accounting, Business intelligence
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono system informatyczny rachunkowości zarządczej, który daje szanse dokonania jakościowego postępu w zarządzaniu, oraz przedstawiono rozwiązanie typu Business Intelligence w cele efektywnego wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej.

Ability to apply instruments in the field of management accounting are required from managers these days. Currently in complicated management conditions only support of integrated information system can contribute to keeping market position, or even increase efficiency of company function. The aim of the paper is to outline selected conceptions of managerial accounting used in environment of integrated information systems of accounting. The paper contains the general analysis of individual solutions with emphasis on the practical dimension for company management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dżurak P., Balanced Scorecard, [w:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
 2. Jarugowa A. (red.), Rachunkowość zarządcza - koncepcje i zastosowania. Absolwent, Łódź 2001.
 3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2001.
 4. Grabiński K., Systemy informatyczne rachunkowości w świetle znowelizowanej ustawy, [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, M. Jerzemkowska, T. Martyniuk, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 5. Kiziukiewicz T. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
 6. Kononowicz Ł., Rozwiązania dla współczesnego menedżera finansowego - koncepcje, metody i narzędzia, Dodatek do "Controllingu i Rachunkowości Zarządczej" 2003, nr 4.
 7. Kononowicz Ł., Symulacyjne modele biznesowe w podejmowaniu decyzji zarządczych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 10.
 8. Leszczyński Z., Wnuk T., Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 9. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
 10. "Dobry Biznes" 2004, nr 16.
 11. "Dobry Biznes" 2004, nr 17.
 12. www.bcc.com.pl
 13. www.cdn.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu