BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galant Violetta
Tytuł
Wiedz w sieciowych korporacjach
Knowledge in Network Corporation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 131-141, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Korporacje międzynarodowe, Zarządzanie wiedzą, Przepływ informacji
Network organisations, International corporation, Knowledge management, Data flow
Uwagi
summ.
Abstrakt
Po charakterystyce korporacji sieciowej, autorka skoncentrowała się na znaczeniu wiedzy globalnej i lokalnej oraz jej dystrybucji w tego typu formach organizacyjnych. Następnie zwróciła uwagę na aspekt umiejętnego zarządzania wiedzą w rozproszonych terytorialnie podmiotach korporacji. Proces zarządzania wiedzą poprzedza etap przygotowawczy, polegający na lokalizacji wiedzy, której źródła stanowią pracownicy, ich działalność oraz jednostki danej korporacji.

The network corporation is a relatively new organization form. The knowledge as an asset plays a special role in the organizational entities as well as in the whole network corporation. This asset needs a new management method. Also this process should be preceded by a preparatory level - the knowledge location. People, their artifacts as well as organizational entities create the knowledge reservoirs of the network corporation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., Internet w praktyce biznesu, Materiały Dydaktyczne 107, AE, Poznań 2001.
 2. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003.
 3. Becerra-Fernandez I., Gonzalez A., Sabherwal R., Knowledge Management, Challenges, Solution, and Technologies, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2004.
 4. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, red. M.K. Nowakowski, Key Text, Warszawa 2000.
 5. Davenport T., Prusak L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston, Mass. 1998.
 6. Drucker P., The New Organization, "Harvard Business Review" 1998, 01-02.
 7. Galant V., Dyfuzja wiedzy w korporacjach międzynarodowych, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, red. E. Niedzielska, K. Perechuda, AE, Wrocław 2004.
 8. Galant V., Uwarunkowania sukcesu polskiego przedsiębiorstwa jako podmiotu działającego w międzynarodowej korporacji (w druku), Gdańsk 2005.
 9. Gierszewska G., Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2003.
 10. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2004.
 11. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w organizacjach, "e-mentor" 2005, nr 1.
 12. Krawiec F., Transformacja firmy w nowej gospodarce, Difin, Warszawa 2004.
 13. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP H. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 2003.
 14. Mierzejewska В., Społeczeństwo praktyków. Efektywne tworzenie i wykorzystywanie wiedzy w organizacji, "e-mentor" 2005, nr l.
 15. Monaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 16. Perechuda K., Tworzenie wartości w dynamicznych sieciach przedsiębiorstw, Prace Naukowe AE nr 1011, Wrocław 2004.
 17. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy, AE, Wrocław 2005.
 18. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 19. Shapiro P., Frawlej W., Knowledge Discovery in Databases, The AAA1 Press 1991.
 20. Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, Placet, Warszawa 2003.
 21. Tubibilewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, WNT, Warszawa 2004.
 22. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
 23. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, WSHiP, Warszawa 2003.
 24. Żak D., Akademia ludzi Philipsa, "Personel" 2002, nr 13-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu