BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędzior Władysław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ptasińska Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Systemy jakości w przemyśle spożywczym
The Quality Systems in the Food Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 678, s. 5-24, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Przemysł spożywczy, Produkcja żywności, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Systemy jakości, Jakość produktów żywnościowych
Commodity science, Food commodities, Food industry, Food production, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Quality systems, Food quality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości wyrobów spożywczych jest jednym z podstawowych sposobów zapewniających współczesnym przedsiębiorstwom utrzymanie się na rynku konsumentów, którzy obecnie bardzo wyraźnie określają swoje wymagania i oczekiwania wobec nabywanych towarów. Coraz częściej mówi się o jakości jako podstawowym narzędziu walki konkurencyjnej na rynku. Jakość wyrobów jest obok ceny i terminowości ich dostaw, podstawowym czynnikiem decydującym o konkurencyjności. W artykule przedstawiono podstawowe systemy jakości, które pozostają do dyspozycji przedsiębiorców działających w branży spożywczej.

Nowadays the quality of products is a basic factor determining the position of a firm on the competitive market. A firm can get a formal assurance as to the high quality of its products only if it adopts a proper quality system. This issue is of special importance in the light of Poland's accession to the EU, where both the legislation and the market require that every respectable food-processing firm should have such a system. The paper contains basic information on modern quality systems, such as GHP, GMP, HACCP, the systems meeting the requirements of ISO 9000, and TQM.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Dahlgaadr J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Dec D., Jakość i certyfikacja, PARP, Warszawa 2001.
 3. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), www.label.com.pl/po/haccp.html.03.02.2004.
 4. Higiena produkcji żywności, pod red. D. Kołożyn-Krajewskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 5. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 6. Karpiel Ł., Skrzypek M., Towaroznawstwo ogólne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 7. Kazimierczak A., Kołożyn-Krajewska D., Zaawansowanie polskich producentów żywności we wdrażaniu systemu. HACCP, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 5.
 8. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., HACCP. Koncepcja i system zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, SITSpoż, Warszawa 1999.
 9. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zapewnienie jakości a bezpieczeństwo zdrowotne żywności, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 6.
 10. Kośka J., Problemy kontroli jakości produkowanej żywności, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2001, nr 10.
 11. Mayes T., Mortimore S., Making the Most of HACCP - Leaming from Others' Experiences, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge 2001.
 12. Owczarek L., Bieganowski A., Systemy jakości a bezpieczeństwo produktów żywnościowych, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 2.
 13. PN-EN ISO 9000:2001. Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia.
 14. PN-EN ISO 9001:2001. Systemy zarządzania jakością - Wymagania.
 15. PN-EN ISO 9004:2001. Systemy zarządzania jakością - Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.
 16. PN-EN ISO 19011:2003. Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.
 17. Seria ISO 9000:2000 nowoczesne zarządzanie jakością, pod red. A. Gach, Verlag Dashofer, Warszawa 2002.
 18. Staszewska E., Co będzie z systemem HACCP?, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2001, nr 9.
 19. Stus M. P., Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia - znowelizowana, "Przemysł Spożywczy" 2004, nr 1.
 20. Turlejska H., Wymagania higieniczne w procesach produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością w świetle regulacji prawnych, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2002, nr l.
 21. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz. U. nr 63, poz. 634 z późn. zm.
 22. Witkowska H., Praktyczne doświadczenia we wdrażaniu HACCP, "Przemysł Spożywczy" 2000, nr 2.
 23. Witkowski A., HACCP, cz. I, "Przemysł Spożywczy" 2000, nr 6.
 24. Witkowski A., HACCP, cz. V Proces certyfikacji, "Przemysł Spożywczy" 2000, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu