BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpińska Katarzyna
Tytuł
Zatrudnienie w przemyśle konsumpcyjnym w okresie transformacji
Employment in consumer industry in the transformation period
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 3, s. 27-35
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przemysłu, Struktura zatrudnienia, Zatrudnienie w przemyśle
Industrial restructuring, Employment structure, Employment in industry
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany w poziomie zatrudnienia w tzw. przemyśle konsumpcyjnym w Polsce w latach 1989-2003 r. Analiza obejmuje grupę 54 branż zaliczanych powszechnie do przemysłu konsumpcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych o najwyższym wzroście zatrudnienia w badanym okresie, zagrożonych bezrobociem oraz o najsilniejszej orientacji proeksportowej. Przedstawione wyniki porównywane są także z odpowiednimi tendencjami, które można zaobserwować w Unii Europejskiej. Jak wynika z opracowania, zatrudnienie w przemyśle konsumpcyjnym w latach 1993-2003 spadło, ale w stopniu mniejszym niż w przemyśle ogółem. Gwałtowny spadek zatrudnienia dotyczył przemysłu lekkiego oraz dóbr trwałego użytku. Na podkreślenie natomiast zasługuje rozwój przemysłu poligraficznego, meblarskiego oraz produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

The paper presents the employment changes of in Poland's consumer industries in the period of transition to the market economy. The analysis includes 54 typical consumer industries with special focus on the fastest growing branches, unemployment sensitive sectors of these industries and export-oriented industries. Results of the analysis are compared to the performance of the EU consumer industries. The article indicates that employment in consumer industries in 1993-2003 decreased less than employment in the total employment industry. The highest fall of employment had taken place in the light industries and consumer electronics. The most stable development was characteristic of printing, furniture industry and plastics processing.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu