BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkiewicz Magdalena
Tytuł
Znaczenie przestępczości dla wzrostu gospodarczego
Sense of criminality for economic growth
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 3, s. 63-70, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przestępczość, Modele ekonometryczne, Metody ekonometryczne, Kapitał społeczny, Wzrost gospodarczy
Crime, Econometric models, Econometric methodology, Social capital, Economic growth
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Autorka stawia tezę, że przestępczość ma niekorzystny wpływ na wzrost gospodarczy. Tezę tę weryfikuje w oparciu o rozszerzony o zmienną reprezentującą tempo zmiany przestępczości model wzrostu gospodarczego dla Polski J.J. Sztaudyngera, dla danych z lat 1983-2003, estymowany MNK z uwzględnieniem resrtykcji dotyczącej stałych efektów skali. Oceny parametrów potwierdzają przypuszczenie o ujemnym wpływie stopy przestępczości na wzrost gospodarczy.

Analysis of potential rate of economic growth shows that long-term impact on the rate is also connected with factors not directly connected with mechanism of economy functioning (e.g. demographical processes or social phenomena). One of the factors is an increase of criminality that can be treated as simplified measure of negative social capital. Presented results confirm negative impact of rate of criminality increase on rate of economic growth. Consequently with reduction of criminality we foresee not only the increase of safety and life comfort of individual, but also a growth of GDP. Approach described in the article strayed from the standard analysis of economic growth based on generally traditional economic factors (i.e. work or physical capital). Increase of criminality can be one of the reasons of incomplete using an output capacity. Economic growth should not unbalance a social capital i.e. aggravate social relations. Otherwise, as a result of a feedback we can expect a slowing down of economic growth.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S. (1968), Crime and Punishment: An Economic Approach, "Journal of Political Economy" nr 76
 2. Begg D. (1993), Ekonomia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 3. Coleman J.C. (1988), Social capital in the creation of human capital, "American Journal of Sociology" nr 86
 4. Coleman J.C. (1990), Fundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge
 5. Fajnzylber P., Lederman D., Loayza N. (2002), What causes violent crime?, "European Economic Review" nr 7
 6. Fukuyama F. (1997), ZAUFANIE, Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 7. Gardocki L. (2003), Prawo karne, Wydawnictwo Becka, Warszawa
 8. Liberda B., Rogut R., Tokarski T. (2002), Wzrost gospodarczy, oszczędności i inwestycje w krajach OECD i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, "Ekonomista" nr 3
 9. Markowska B., Sztaudynger J.J. (2003), Ekonomiczne determinanty przestępczości, "Studia Prawno-Ekonomiczne" t. LXVIII
 10. Markowska B., Sztaudynger J.J., Sztaudynger M. (2004), Modelowanie wpływu czynników ekonomicznych i społecznych na przestępczość, "Amialcs SWSEiZ" t. 7, No. L
 11. Pawłowski Z. (1969), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 12. Podstawowe dane statystyczne o Polsce 1946-1992 (1993), GUS, Warszawa
 13. Roczniki statystyczne z lat 1985-2004, GUS, Warszawa
 14. Sztaudynger J.J. (2003), Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 15. Sztaudynger J.J., Sztaudynger M. (2003), Ekonometryczne modele przestępczości, "RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY", ROK LXV, zeszyt 3
 16. Tokarski T. (2001), Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, rozprawa habilitacyjna, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu